Напрями наукових досліджень університету

з/п

Напрямки наукових досліджень /Рік

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2

Будівництво та цивільна інженерія

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3

Галузеве машинобудування

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4

Гірництво

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

5

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

6

Прикладна механіка

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

7

Цивільна безпека

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

8

Економіка

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

9

Менеджмент

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

10

Науки про Землю

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х