Фінансова

Баланс (форма №1)

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7-д)

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма №4-1д)

Звіт пронадходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма 4-2д)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (форма 4-4д)

Звіт про виконання плану по штатах і контингентах   (форма №3-1)

Звіт про рух необоротних активів (форма №5)

Звіт про рух матеріалів і продуктів харчування (форма №6)

Звіт про виконання плану по штатах і контрагентах закладів підготовки і підвищення кваліфікації кадрів (форма №3-2)

Звіт про виконання плану підготовки наукових кадрів у вищих навчальних закладах і науково-дослідних установах (форма 3-8)

Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість

Звіт про результати фінансової діяльності (форма 9д)

 Звіт про фінансові результати

Звіт про рух грошових коштів

Звіт про власний капітал

Примітки до річної фінансової звітності (форма №5-дс)
 

 

Положення про облікову політику Державного вищого навчального закладу "Криворізький національний університет"

Наказ №14 від 13 січня 2015 р. "Про облікову політику та організацію бухгалтерського обліку державного вищого навчального закладу "Криворізький національний університет"