Звіт про рух необоротних активів. Форма 5

Звіт про рух необоротних активів (форма №5) на 01 січня 2015 р.