Центр забезпечення якості вищої освіти

м. Кривий Ріг, вул. Віталія Матусевича, 11, корпус 1, каб. № 339

5-47

centr_yakosti@knu.edu.ua

Центр забезпечення якості вищої освіти було створено у 2019 році з метою забезпечення внутрішнього контролю якості освітнього процесу в Університеті.

Завдання Центру забезпечення якості вищої освіти: координація роботи внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти, оцінювання здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників, забезпечення академічної доброчесності, формування культури якості вищої освіти в Університеті.

Основними функціями Центру забезпечення якості вищої освіти є:

- формування стратегії, політики, процедур та практик з науково-методичного, організаційного та технологічного забезпечення якості освіти;

- упровадження стратегічних розробок, пов’язаних із якістю освітнього процесу, їх удосконалення згідно зі Стратегією розвитку Університету;

- сприяння формуванню академічної культури якості в Університеті;

- розробка політики та процедур, пов’язаних з розробкою, моніторингом та періодичним переглядом освітніх програм, а також супровідних цим процесам документів (шаблонів, методичних рекомендацій тощо);

- розробка форм анкет та інших матеріалів для проведення моніторингових досліджень;

- організаційно-технічна підготовка опитувань (анкетувань, оцінювань тощо) здобувачів вищої освіти та викладачів з питань якості організації освітнього процесу;

- організація опитувань (анкетувань, оцінювань тощо) випускників, представників ринку праці – з питань відповідності якості освітніх програм та підготовленості випускників до професійної діяльності;

- формування на підставі моніторингових досліджень рекомендацій щодо управлінських рішень з підвищення якості освітньої діяльності;

- розробка та впровадження університетської системи забезпечення академічної доброчесності;

- розвиток інформаційних систем задля підвищення ефективності управління освітнім процесом.