Склад кафедри

Долгіх Олександр Вікторович

Посада: завідувач кафедри маркшейдерії

Науковий ступінь і вчене звання: кандидат технічних наук, доцент.

Дисципліни, які викладає: «Проектування геодезичних та маркшейдерських мереж», «Маркшейдерсько-геодезичні прилади», «Математична статистика в маркшейдерській справі», «Методи рішення проектних маркшейдерських  задач», «Маркшейдерська справа».

Працює в університеті з 2005 року. 

Федоренко Павло Йосипович

Посада: професор кафедри маркшейдерії.

Науковий ступінь і вчене звання: доктор технічних           

наук, професор.

Працює в університеті з 1962 року.

 

Долгіх Любов Володимирівна

Посада: доцент кафедри.

Науковий ступінь і вчене звання: кандидат технічних наук, доцент.

Дисципліни, які викладає: «Маркшейдерська справа», «Фотограмметрія в маркшейдерській справі - геодезичне  забезпечення гірничого виробництва», «Математична обробка та  зрівнювання маркшейдерсько-геодезичних вимірювань».

Працює в університеті з 2000 року. 

 

Переметчик Андрій Валерійович

Посада: доцент кафедри.

Науковий ступінь і вчене звання: кандидат технічних наук, доцент.

Дисципліни, які викладає: «Геометрія надр», «Фізика гірських порід», «Облік рухомості та вилучення запасів корисних копалин», «Маркшейдерська справа».

Працює в університеті з 2002 року.


Подойніцина Тетяна Олександрівна

Посада: старший викладач.

Дисципліни, які викладає: «Маркшейдерська справа», «Фізика гірських порід», «Руйнування гірських порід», «Геомеханічні процеси при повторній та  комбінованій розробці».

 Працює в університеті з 1991 року.