Склад кафедри

Стрюк Андрій Миколайович

Посада: в.о. завідувача кафедри моделювання та програмного забезпечення.

Науковий ступінь і вчене звання: кандидат педагогічних наук, доцент.

Дисципліни, які викладає: «Технологія хмарних обчислень», «Інженерія ПЗ для паралельних та розподілених систем», «Інформатика», «Теорія інформації і кодування», «Операційні системи».

Працює на кафедрі з 2000 року.


Азарян Альберт Арамаїсович

Посада: професор кафедри моделювання та програмного забезпечення.

Науковий ступінь і вчене звання: доктор технічних наук, професор.

Дисципліни, які викладає: «Комп'ютерна схемотехніка (елементи і схеми комп'ютерних систем)», «Основи наукових досліджень», «Моделювання процесів металургійної та гірничорудної промисловості», «Алгоритмізація обчислювальних процесів», «Інформатика і програмування», «Сучасні інформаційні технології у наукових дослідженнях».

Працює на кафедрі з 1979 року.

http://mpz.ktu.edu.ua/cache/preview/6a9421205a6b4f15297c8741ed03f983.jpg Котов Ігор Анатолійович

Посада: доцент кафедри моделювання та програмного забезпечення.

Науковий ступінь і вчене звання: кандидат технічних наук, доцент.

Дисципліни, які викладає: «Емпіричні методи програмної інженерії», «Аналіз вимог до програмного забезпечення», «Експертні технології для систем підтримки прийняття рішень», «Розробка і дослідження інформаційних систем».

Працює на кафедрі з 2009 року.

http://mpz.ktu.edu.ua/cache/preview/04299aebba0d5b657a216798f31b8f5c.jpg Смолянський Павло Станіславович

Посада: доцент кафедри моделювання та програмного забезпечення.

Науковий ступінь і вчене звання: кандидат технічних наук, доцент.

Дисципліни, які викладає: «Чисельні методи в інформатиці», «Бази даних», «Дослідження операцій в АСУ», «Методи обробки експериментальних даних та планування експерименту», «Обчислювальне моделювання в екології».

Працює на кафедрі з 1993 року.

http://mpz.ktu.edu.ua/cache/preview/d26cf0c06c558cb470a0a9ffe69b95b4.jpg

Саітгареєв Наіль Хабібзадінович

Посада: доцент кафедри моделювання та програмного забезпечення.

Науковий ступінь і вчене звання: кандидат технічних наук, доцент.

Дисципліни, які викладає: «Інформатика (практикум) МПЗ», «Математичні методи та моделі в розрахунках на ЕОМ», «Інформатика (загальний курс)», «Основи інформатики, технологій та програмування».

Працює на кафедрі з 1979 року.

http://mpz.ktu.edu.ua/cache/preview/1e46dba86084dd37342e2693a2199479.jpg

Трачук Аннаіт Альбертівна

Посада: доцент кафедри моделювання та програмного забезпечення.

Науковий ступінь і вчене звання: кандидат технічних наук.

Дисципліни, які викладає: «Інформатика (загальний курс)», «Обчислювальна техніка та програмування», «Групова динаміка і комунікація», «Web-дизайн».

Працює на кафедрі з 1999 року.

http://mpz.ktu.edu.ua/cache/preview/c34ac0f62b03b7f6147503bcc157c706.jpg Шамрай Олена Володимирівна

Посада: доцент кафедри моделювання та програмного забезпечення.

Науковий ступінь і вчене звання: кандидат технічних наук, доцент.

Дисципліни, які викладає: «Інформаційні системи та технології», «Основи інформатики і обчислювальної техніки», «Якість програмного забезпечення та тестування», «Менеджмент проектів програмного забезпечення».

Працює на кафедрі з 2000 року.

http://mpz.ktu.edu.ua/cache/preview/40c97df12ef438471a5b31fa58dcdb70.jpg

Рибальченко Олена Геннадіївна

Посада: старший викладач кафедри моделювання та програмного забезпечення.

Дисципліни, які викладає: «Алгоритмічні мови та програмне забезпечення», «Людино-машинний інтерфейс», «Інформатика».

Працює на кафедрі з 1999 року.

 

http://mpz.ktu.edu.ua/cache/preview/bdb3e44f1e42e9ec72fc24166c9f5c59.jpg Карабут Надія Олександрівна

Посада: старший викладач кафедри моделювання та програмного забезпечення.

Дисципліни, які викладає: «Організація комп’ютерних мереж», «Технології проектування та створення сучасних корпоративних систем», «Інформатика», «Обчислювальна техніка та основи програмування».

Працює на кафедрі з 1994 року.

 

http://mpz.ktu.edu.ua/cache/preview/499e63038aacf2bf27c22875140e503e.jpg Козіков Антон Володимирович

Посада: старший викладач кафедри моделювання та програмного забезпечення.

Дисципліни, які викладає: «Аналіз вимог до програмного забезпечення», «Інформатика», «Системи штучного інтелекту».

Працює на кафедрі з 2003 року.

 

 

http://mpz.ktu.edu.ua/cache/preview/681f270bcaec4ec5fa9da402ee51395f.jpg Доценко Ірина Олексіївна

Посада: старший викладач кафедри моделювання та програмного забезпечення.

Дисципліни, які викладає: «Інформатика та системологія», «Обчислювальна техніка та основи програмування», «Офісне програмне забезпечення», «Інформатика».

Працює на кафедрі з 2004 року.

 

http://mpz.ktu.edu.ua/cache/preview/d0ba5b807a05d8af9da2726b8d778982.jpg Шаповалова Нонна Наіліївна

Посада: старший викладач кафедри моделювання та програмного забезпечення.

Дисципліни, які викладає: «Інформатика», «Методи та алгоритми прийняття рішень», «Алгоритмізація обчислювальних процесів».

Працює на кафедрі з 2000 року.

 

 

Швець Дмитро Валерійович

Посада: асистент кафедри моделювання та програмного забезпечення.

Дисципліни, які викладає: «Інформатика», «Бази даних», «Операційні системи», «Розробка і дослідження інформаційних систем».

Працює на кафедрі з 2017 року.
 

Сухомлин Валентина Йосипівна

Інженер І категорії кафедри моделювання та програмного забезпечення

Працює на кафедрі з 2008 року.

 

Зубкевич Людмила Степанівна

Старший лаборант кафедри моделювання та програмного забезпечення

Працює на кафедрі з 2002 року.