Загальна інформація про наукову діяльністьБровко Дмитро Вікторович

В.о. проректора з наукової роботи, доктор технічних наук, доцент,

Член кореспондент Академії гірничих наук України


ID: https://orcid.org/0000-0001-9108-3857

E: ndh-knu@gmail.com, science@knu.edu.ua

Телефон:(056) 409-06-29, (056) 409-61-38

 
► 1999 Лабораторія будівельної фізики при Криворізькій НСАУ, інженер.

► 2001 Криворізький технічний університет, асистент кафедри гірничого, промислового та цивільного будівництва.

► 2002 Захист дисертації на тему "Обґрунтування конструктивних параметрів фундаментних плит баштових копрів рудних шахт Кривбасу" на здобуття кандидата технічних наук, Національний гірничий університет, м. Дніпро.

► 2005 Доцент кафедри будівельних геотехнологій.

Обов’язки: заступника завідувача кафедри; відповідального за методичну роботу та розподіл навантаження по кафедрі; голови профбюро гірничого факультету.

Керівник аспірантами та магістрантами наукового напряму "Стійкості та надійності гірничотехнічних будівель та споруд".

► 2019 Захист дисертації на тему "Прогнозування надійності будівель і споруд поверхневого комплексу шахт в умовах недостатньої інформації про їх технічний стан" на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук, Національний технічний університет "Дніпровська політехніка", м. Дніпро

Член редакційної колегії фахових збірників наукових праць "Вісник Криворізького національного університету" (категорія Б), "Гірничий вісник" (категорія Б)

Понад 100 публікацій наукового та навчально-методичного характеру (будівельні геотехнології, інженерія, комп'ютерні науки, інформаційні технології, підготовка гірничих інженерів, навчальне планування та управління) за посиланням Google Scholar.

Головні публікації індексуються у наукометричній базі SCOPUS (h-index 3)


Контакти:

Адреса:  вул. Віталія Матусевича, 11, м. Кривий Ріг, 50027

Телефон: (056) 409-06-29, (056) 409-61-38
Електронна адреса: brovko@knu.edu.ua