Загальна інформація

Спеціалізована вчена рада Д 09.052.03 у ДВНЗ «Криворізький національний університет» створена згідно наказу  Міністерства освіти і науки України  від 29.12.2014р. № 1528 строком на два роки з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями:

05.13.07 «Автоматизація процесів керування».

05.05.06 «Гірничі машини»

05.15.08 «Збагачення корисних копалин»

Термін повноважень спеціалізованої вченої ради Д 09.052.03 до 29.12.2016 р.