Гірничий коледж

ВИСНОВКИ

експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами проведення чергової акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів у галузі знань 0305 "Економіка та підприємництво" зі спеціальності 5.0305401 "Економіка підприємства"у Гірничому коледжі Державного вищого навчального закладу "Криворізький національний університет"

http://www.kgt.dp.ua/files/20171209160958_visnovki_ekonomika_pidprievtsva.pdf