ДВНЗ "Криворізький національний університет"

Висновок акредитаційної експертизи ДВНЗ «Криворізький національний університет» на право здійснення освітньої діяльності з підготовки бакалаврів, спеціалістів, магістрів напряму підготовки 6.05060101 «Теплоенергетика» та спеціальності 7.05060101, 8.05060101 «Теплоенергетика»

Висновок акредитаційної експертизи ДВНЗ «Криворізький національний університет» на право здійснення освітньої діяльності з підготовки спеціалістів, магістрів спеціальності 7.06010107, 8.06010107 «Теплогазопостачання і вентиляція»

Висновок акредитаційної експертизи ДВНЗ «Криворізький національний університет» на право здійснення освітньої діяльності з підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування", спеціалістів, магістрів зі спеціальності 7.04010601, 8.04010601 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»

Висновок акредитаційної експертизи ДВНЗ «Криворізький національний університет» на право здійснення освітньої діяльності з підготовки магістрів спеціальності 8.07010601 «Автомобілі та автомобільне господарство»

Висновок акредитаційної експертизи ДВНЗ «Криворізький національний університет» на право здійснення освітньої діяльності з підготовки бакалаврів напряму 6.010104 "Професійна освіта (за профілем)", спеціалістів і магістрів зі спеціальностей 7.01010401, 8.01010401 «Професійна освіта (за профілем)»

Висновок акредитаційної експертизи ДВНЗ "Криворізький національний університет" на право здійснення освітньої діяльності з підготовки фахівців освітнього рівня магістр спеціальності 8.05070203 "Електричний транспорт" (141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка")

Висновок акредитаційної експертизи ДВНЗ "Криворізький національний університет" на право здійснення освітньої діяльності з підготовки фахівців за освітнім ступенем магістр зі спеціальності 8.06010108 "Водопостачання та водовідведення" (192 "Будівництво та цивільна інженерія")

Висновок первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» зі спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Криворізькому національному університеті

Висновки акредитаційної експертизи підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою Технології машинобудування спеціальності 131 Прикладна механіка у ДВНЗ «Криворізький національний університет»