Автотранспортний коледж

ВИСНОВКИ
акредитаційної експертизи на право здійснення освітньої діяльності з підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 5.05050204 «Експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання» напряму підготовки 6.050502 «Інженерна механіка» галузі знань 0505 «Машинобудування та матеріалообробка» в Автотранспортному коледжі ДВНЗ «Криворізький національний університет»

http://www.attknu.com.ua/images/Files/emar_visnovrki.pdf


ВИСНОВКИ
акредитаційної експертизи на право здійснення освітньої діяльності з підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 5.05050213 «Експлуатація засобів механізації та автоматизації перевантажувальних робіт» напряму підготовки 6.050502 «Інженерна механіка» галузі знань 0505 «Машинобудування та матеріалообробка» в Автотранспортному коледжі ДВНЗ «Криворізький національний університет»
http://www.attknu.com.ua/images/Files/emar_visnovrki.pdf

ВИСНОВКИ
акредитаційної експертизи на право здійснення освітньої діяльності з підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 5.07010102 «Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті» напряму підготовки 6.070101 «Транспортні технології (за видами транспорту)» галузі знань 0701 «Транспорт і транспортна інфраструктура» в Автотранспортному коледжі ДВНЗ «Криворізький національний університет»
http://www.attknu.com.ua/images/Files/opa_visnovki.pdf

ВИСНОВКИ
акредитаційної експертизи на право здійснення освітньої діяльності з підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 5.07010602 «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів» напряму підготовки 6.070106 «Автомобільний транспорт» галузі знань 0701 «Транспорт і транспортна інфраструктура» в Автотранспортному коледжі ДВНЗ «Криворізький національний університет»
http://www.attknu.com.ua/images/Files/emar_visnovrki.pdf