Спеціалізована вчена рада Д 09.052.03

Спеціалізована вчена рада Д 09.052.03 у ДВНЗ «Криворізький національний університет» створена згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 22.12.2016 р. №1604 правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями:

05.05.06 «Гірничі машини»

05.15.08 «Збагачення корисних копалин»

05.13.07 «Автоматизація процесів керування»

 

Термін повноважень: 22.12.2016 - 22.12.2019

Наказ МОН України від 22.12.2016 р. № 1604