Спеціалізована вчена рада Д 09.052.02

(056) 409-06-39, 3-36, +380 (67) 281-49-78

Спеціалізована вчена рада Д 09.052.02 у ДВНЗ «Криворізький національний університет» створена згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 р. №1643 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями:

05.15.01 «Маркшейдерія»;

05.15.02 «Підземна розробка родовищ корисних копалин»;

05.15.03 «Відкрита розробка родовищ корисних копалин»;

05.26.01 «Охорона праці».

Термін повноважень спеціалізованої вченої ради Д 09.052.02 до 15.05.2021 р.