Спеціалізована вчена рада Д 09 052 01

голова ради - доктор економічних наук, професор Нусінов В.Я.

заступник голови ради - доктор економічних наук, професор Варава Л.М.

вчений секретар - кандидат економічних наук, доцент Адаменко М.В.

спеціальність:
08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), економічні науки.