Сертифікати про акредитацію спеціальностей за ступенем бакалавра

015.10 Професійна освіта (комп'ютерні технології)
015.07 Професійна освіта (електротехніка та електромеханіка)
051 Економіка
071 Облік і опадаткування
072 Фінанси, банківська справа та стархування
073 Менеджмент
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
101 Екологія
103 Науки про Землю  (проходження акредитації запланово на 2020-2021 навчальний рік)
121 Інженерія програмного забезпечення
122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології
122 Комп'ютерні науки
123 Комп'ютерна інженерія
131 Прикладна механіка
133 Галузеве машинобудування
136 Металургія 
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
144 Теплоенергетіка
151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
184 Гірництво
192 Будівництво та цивільна інженерія
193 Геодезія та землеустрій
274 Автомобільний транспорт
275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)  
281 Публічне управління та адміністрування