Сертифікати про акредитацію напрямів на ступень "бакалавр"

015

Професійна освіта (електротехніка та електромеханіка)

015

Професійна освіта (комп'ютерні технології)

051

Економіка

076

Підприєхмництво, торгівля та біржова діяльність

072

Фінанси, банківська справа та страхування

071

Облік і оподаткування

073

Менеджмент

281

Публічне управління та адміністрування

103

Науки про Землю

101

Екологія

123

Комп’ютерна інженерія

121

Інженерія програмного забезпечення
 

151

Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

184

Гірництво

131

Прикладна механіка

133

Галузеве машинобудування

136

Металургія

144

Теплоенергетика

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

192

Будівництво та цивільна інженерія

274

Автомобільний транспорт

193

Геодезія та землеустрій