Сертифікати про акредитацію освітньо-професійних програм за ступенем магістра

015 Професійна освіта (Комп'ютерні технології)
051 Економіка
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 Менеджмент організацій і бізнес-адміністрування
073 Менеджмент та логістика зовнішньоекономічної діяльності
103 Геологія
121 Інженерія програмного забезпечення
123 Комп'ютерна інженерія
131 Технології машинобудування
133 Гірничі та збагачувальні машини і обладнання
136 Металургія чорних металів
136 Ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів
141 Електромеханічні системи автоматизації та електропривод
141 Електомеханічне обладнання енергоємних виробництв
141 Електричний транспорт
141 Системи електропостачання промислових підприємств, міст та локальних об'єктів
144 Теплоенергетика
151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
184 Підземна розробка родовищ корисних копалин
184 Шахтне і підземне будівництво
184 Охорона праці в гірничому виробництві
184 Збагачення корисних копалин
184 Відкриті гірничі роботи
184 Маркшейдерська справа
192 Технології будівельних конструкцій, виробів та матеріалів
192 Промислове і цивільне будівництво
193 Геодезія та землеустрій
274 Автомобільний транспорт
281 Публічне управління та адміністрування