Сертифікати про акредитацію освітньо-професійних програм за ступенем "магістр"

Професійна освіта (Комп'ютерні технології)
Економіка
Фінанси, банківська справа та страхування
Менеджмент організацій і бізнес-адміністрування
Менеджмент та логістика зовнішньоекономічної діяльності
Геологія
Інженерія програмного забезпечення
Комп'ютерна інженерія
Технології машинобудування
Гірничі та збагачувальні машини і обладнання
Металургія чорних металів
Ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів
Електромеханічні системи автоматизації та електропривод
Електомеханічне обладнання енергоємних виробництв
Електричний транспорт
Системи електропостачання промислових підприємств, міст та локальних об'єктів
Теплоенергетика
Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
Підземна розробка родовищ корисних копалин
Шахтне і підземне будівництво
Охорона праці в гірничому виробництві
Збагачення корисних копалин
Відкриті гірничі роботи
Маркшейдерська справа
Технології будівельних конструкцій, виробів та матеріалів
Промислове і цивільне будівництво
Геодезія та землеустрій
Автомобільний транспорт
Публічне управління та адміністрування