Ректорат

 

Проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи

Чубаров Владислав Анатолійович
кандидат технічних наук, доцент.
Тел.:          (056) 409-06-29
 

 

 

Проректор з наукової роботи

Моркун Володимир Станіславович
доктор технічних наук, професор, лауреат
Державної премії України у галузі науки і техніки, академік Академії гірничих наук України,
член-кореспондент Міжнародної академії
комп’ютерних наук і систем.
Тел.:          (056) 409-06-29
morkunv@gmail.com

 

Проректор з науково-педагогічної та виховної роботи

КАШУБІНА Юлія Богданівна
кандидат економічних наук, доцент.
Тел.:          (056) 409-17-17
kashubina.knu@gmail.com

 

Проректор з адміністративно-господарської роботи

Бондарець Андрій Олександрович
Тел.:          (056) 409-17-17
bondarets@knu.edu.ua