Про Раду молодих вчених

Рада молодих вчених Криворізького національного університету об’єднує 74 молодих вчених (серед яких 54 кандидати наук).

Найголовнішим досягненням роботи РМВ є створення чіткої системи, яка дозволяє ефективно вирішувати завдання, поставлені перед молодими вченими Криворізького національного університету.

РМВ реалізує свою діяльність з метою всебічного, повного сприяння науково-педагогічній, творчій, винахідницькій, дослідницькій діяльності студентів, аспірантів, молодих вчених університету; поширення та пропаганди досягнення в галузях освіти, науки; забезпечення професійних, соціальних, творчих інтересів та прав наукової молоді університету.

Основними завданнями РМВ є:

- сприяння формуванню умов для розвитку наукового та творчого потенціалу студентів, аспірантів, молодих вчених університету;
- надання методичної допомоги щодо опублікування робіт молодих вчених у наукових джерелах;
- створення умов для ефективної співпраці та встановлення зв’язків між науковцями, студентами, аспірантами, молодими вченими з метою обміну досвідом, поширення результатів наукових досягнень;
- надання організаційної та методичної підтримки в проведенні наукових заходів, конференцій, зборів, семінарів, круглих столів, при підготовці дисертацій та їх публікації;
- консультування з питань збору, поширення інформації про гранти, фонди, інші заходи, спрямовані на підтримку діяльності молодих вчених;
- інформаційна діяльність на вебсайті університету, засобах масової інформації;
- захист інтересів молодих вчених при здійсненні ними своєї наукової діяльності.

Ми вдячні, що керівництво університету підтримує всі ініціативи молодих вчених на шляху досягнення поставлених цілей у контексті нових академічних цінностей та освітньої-наукових стандартів.

Контактна інформація:

Голова Ради молодих вчених:

доцент кафедри геодезії,

канд. техн. наук Паламар Альона Юріївна,

вул. Пушкіна 37, каб. 6-5,

тел.: (056) 409-61-28
ел.адреса: rmv@knu.edu.ua