Питання та відповіді під час карантину

Шановні викладачі, здобувачі вищої освіти та слухачі курсів підготовки до вступу до закладів вищої освіти!

Дистанційне навчання в Криворізькому національному університеті: відповіді на важливі запитання

На період карантину освітній процес у Криворізькому національному університеті не призупинено, а переведено в дистанційний режим. Відповіді на поточні питання, обумовлені впровадженням карантину та забороною відвідування університету студентами, надали ректор та проректори Криворізького національного університету.

Яким чином відбувається дистанційне проведення занять?

Поточні заняття (лекційні, практичні тощо) проводяться із застосуванням дистанційних технологій. Тепер викладачі комунікують зі студентами онлайн, інформуючи про розміщення лекційного матеріалу, даючи практичні завдання, встановлюючи терміни для їх виконання, оцінюючи роботу студентів.

Як саме відбувається онлайн взаємодія зі студентством?

Викладачі та куратори підтримують зв'язок із групами студентів, використовуючи всі доступні онлайн технології: Moodle, Google Сlassroom, Skype, Google Hangouts Meet, Zoom Video Communications та інші. Викладачі надають матеріали для опанування теоретичним матеріалом (відеолекції, методичні посібники), питання для самоперевірки, завдання, задачі, умови й час здачі лабораторних робіт, форми контролю тощо, проводять онлайн консультації. Комунікація зі студентами налагоджена також через створені групи в сучасних месенджерах.

Декани факультетів підготували списки студентів академічних груп із зазначенням їхніх телефонів та електронних адрес та надали цю інформацію викладачам для організації інтерактивного зв’язку зі студентами.

Електронні адреси викладачів у розпорядженні студента за посиланням

Чи будуть змінюватись терміни початку сесії 4-го курсу?

Проведення заліково-екзаменаційної сесії (заліки, екзамени, захист курсових проектів або робіт) відбуватиметься відповідно до затвердженого графіку навчального процесу за існуючим розкладом, який розміщено на сайті університету.

Як буде відбуватися заліково-екзаменаційна сесія в умовах карантину?

Викладачі проводитимуть  підсумковий контроль (заліки, екзамени, захист курсових проектів або робіт) дистанційно із забезпеченням надійної автентифікації здобувачів. Рекомендовано проводити підсумковий контроль у таких формах, забезпечуючи при цьому запис (фіксацію) процесу спілкування викладача та студента:

  • онлайн тестування (на базі платформ Moodle, Google Сlassroom та інших);
  • опитування студентів із застосуванням відеозв’язку (на базі Skype, Google  Hangouts Meet, Zoom Video Communications та інших).

Заповнення індивідуальних навчальних планів (залікових книжок) студентів переноситься на післякарантинний період. Результати контрольних заходів будуть доступні студентам дистанційно.

Як працюватимуть підготовчі курси?

Заняття з підготовчих курсів також переведено на дистанційну форму навчання з використанням наявних інформаційно-комунікаційних ресурсів. Викладачі сформували освітнє наповнення дисциплін, що викладають, розмістили матеріали лекцій, відеолекції, навчальні відео, тести. Зворотній зв'язок з майбутніми абітурієнтами забезпечується можливостями електронної пошти, сучасних соціальних мереж, месенджерів та іншими телекомунікаційними засобами.

Як приклад, для освоєння матеріалів з математики та історії України викладачі підготували власні відеолекції:

https://drive.google.com/file/d/1iSovzBymiQxtwbquuuB99tqQ12_23SEX/view

https://www.youtube.com/watch?v=oEl4WaaFFT0&t=593s

Чи буде проводитись конкурс-огляд «Студентська Весна 2020» після завершення карантину?

Адміністрація та студентське самоврядування університету не вбачають можливості провести підготовку та власне сам захід «Студентська Весна» цього року.

Маємо надію, що «Студентська Осінь» подарує всім нам нагоду насолодитися неймовірними талантами наших обдарованих студентів.