Розробка моделі та спільного інформаційного простору програм віртуального обміну / MOVEx

(ERASMUS-EDU-2021-VIRT-EXCH-NDICI)
Реалізується в рамках грантової програми ЄС Erasmus+
Тривалість проекту:
1 грудня 2022 р. — 30 листопада 2025 р.
MOVEx – це 3-річний проект, спрямований на організацію ефективної Програми віртуального обміну як платформи для професійної та міжкультурної взаємодії, обміну досвідом, для забезпечення високоякісних освітніх послуг та створення умов для розвитку навичок співпраці та спілкування молодих людей та розширення доступу до міжнародного навчання для кожного студента, незалежно від його життєвих обставин, походження чи здібностей, особливо в час, коли студентська мобільність обмежена, а фінанси обмежені.

Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - logosbeneficaireserasmusright_en-1024x210.jpg

Програма віртуального обміну – це не лише короткострокове рішення проблеми складнощів у роботі, з якими сьогодні стикаються ВНЗ України та Грузії, але й частина комплексного плану просування інтернаціоналізації кожного ВНЗ і кожного студента.
Для організації активної взаємодії підрозділів, які беруть участь у залученні та навчанні студентів у рамках проектів академічної мобільності, проєкт пропонує модель Віртуальних національних та міжнародних програм академічних обмінів, яка містить взаємопов’язані компоненти: організаційну структуру, цифрову підтримку, комунікацію та взаємодію.
Проект має на меті вдосконалити сфери та форми співпраці та комунікації для всіх академічних та адміністративних підрозділів університету; підготовка фасилітаторів для розробки проєктів віртуального обміну з колегами з інших країн; підвищення кваліфікації адміністративно-викладацького складу для набуття навичок роботи з мобільними студентами та сприяння оволодінню ними навичками міжкультурного спілкування; розвиток інструменту для обміну інформацією та міжкультурного діалогу між студентами та викладачами різних університетів, національностей, культур, релігій та мов. Проєктна діяльність буде зосереджена на обміні знаннями та формуванні навичок взаємодії в поліетнічному середовищі, спрощених процедурах створення та розповсюдження навчальних матеріалів, методах дистанційної взаємодії, забезпеченні доступу до різноманітних ресурсів, необхідних для якісного освітнього процесу.

Отримувач гранту: Вроцлавський університет науки і техніки (Politechnika Wrocławska)

Партнери:

Матеріали:

Наказ № 175 ка від 02.11.2022