Центри сертифікації викладачів: інноваційні підходи до досконалості викладання / UTTERLY

(619227-EPP-1-2020-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP)

Проєкт має на меті модернізувати систему вищої освіти в Україні, запроваджуючи університетські центри підвищення кваліфікації для просування європейських освітніх інновацій шляхом професійної сертифікації викладачів університетів.

http://aknt.knu.edu.ua/wp-content/uploads/logosbeneficaireserasmusright_en-1024x210.jpg

Цілі проекту:

 1. Модернізувати існуючу систему професійного розвитку та сертифікації викладачів університетів в Україні, шляхом створення 9 незалежних Центрів Досконалості Викладання (ЦДВ) з подальшим об’єднанням їх у мережу, що дозволить підвищити рівень якості викладання в університетах. Створення ЦДВ дозволить викладачам університетів отримати альтернативну, якісну та доступну можливість підвищення кваліфікації та сертифікації з розширенням пропозицій вибору місця її проходження.
 2. Запровадити програми професійної сертифікації викладачів університетів на основі кращих європейських практик та освітніх інновацій для забезпечення досконалості викладання. Усі викладачі, що пройшли сертифікацію будуть внесені до спеціально розробленої бази даних.
 3. Розробити та пілотувати нову програму досконалості викладання, включаючи описи навчальних курсів та MOOC, що передбачають потреби академічного середовища України та приведуть до підвищення якості атестації викладачів університету. Вдосконалити систему розвитку педагогічних навичок. Впровадити нові процеси сертифікації, які стимулюватимуть викладачів до особистого та професійного зростання.

Отримувач гранту: Львівський національний університет ім. Івана Франка

Партнери:

 • Університет Вітовта Великого, Литва
 • Байройтський університет, Німеччина
 • Версальський університет Сен-Кантен, Франція
 • Вроцлавський університет науки і технологій, Польща
 • Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Україна
 • Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка, Україна
 • Криворізький національний університет, Україна
 • Луцький національний технічний університет, Україна
 • Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, Україна
 • Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди, Україна
 • Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, Україна
 • Інститут вищої освіти НАН України
 • Спілка ректорів вищих навчальних закладів України

Матеріали
 1.1-UTTERLY_KNU presentation (16.02.21)
 2.1-Наказ про команду № 20-А від 20.01.2021
 3.2-UTTERLY- Внутрішня дорожня карта для КНУ
 4.2-Результати опитування-липень 2021 КНУ
 5.2_Preventive Monitoring_Utterly_P8 -KNU(29.09.21)
 6.2_Звіт про анкетування НПП - січень 2023- розробка курсів
 7.3_Наказ про створення Ed-Hub
 8.3_Порядок_про_Хаб викладацької майстерності та інновацій (1)
 9.Monography_Vdoskonal_vykladan_u_VO-IVO-2023-255p
10.Project-Implementation-Handbook_revised_11.09-2
11.Utterly_Newsletter-1-November_2020-January_2021.docx-1
12.Utterly_Newsletter-2-August_2021-December_2021
13.Utterly_Newsletter-3-January 2022-June_2022
14.Utterly_Newsletter-4-July 2022 – December 2022
15.Силабус цифрові технології в освіті_Музика_Григор'єв
16. Психологія особистості викладача_Тарасова
18.Силабус_ Психологія особистості викладача_Тарасова-1
19.Силабус_Методика організації навчального процесу в ЗВО - Сулима Т.С.
20.Силабус_Методологічні засади викладання у вищій школі_Сулима Т.С.
21.Силабус_Специфіка викладання фахових дисциплін англійською мовою_Костіна