Профспілкова організація

Об’єднана профспілкова організація Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет» (ОПО ДВНЗ «КНУ») є добровільною неприбутковою громадською організацією, яка об’єднує на добровільних засадах осіб, які працюють та навчаються у КНУ, осіб які звільнились з посад у зв’язку з виходом на пенсію або які тимчасово не працюють.

ОПО ДВНЗ «КНУ» будує свої відносини з роботодавцем, органами державної влади й місцевого самоврядування, політичними партіями, іншими громадськими організаціями на основі принципів соціального партнерства, самостійності, взаєморозуміння, гласності, дотримання норм законодавства.

ОПО ДВНЗ «КНУ» самостійно організовує свою роботу з метою представництва й захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки, визначає напрями діяльності, виходячи з повноважень, передбачених законодавством України, статутних завдань Профспілки.

У питаннях колективних інтересів ОПО ДВНЗ «КНУ» здійснює представництво та захист інтересів працівників та осіб, які навчаються в Університеті.

У питаннях індивідуальних прав та інтересів своїх членів ОПО ДВНЗ «КНУ» здійснює їх представництво й захист у порядку, передбаченому законодавством і Статутом Профспілки.

ОПО ДВНЗ «КНУ» керується у своїй діяльності Конституцією України, Законом України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності", чинним законодавством України, Статутом Профспілки працівників освіти і науки України, Положенням про Дніпропетровську обласну організацію Профспілки працівників освіти і науки, рішенням інших профспілкових органів вищого рівня

ОПО ДВНЗ «КНУ» надає грошову компенсацію (матеріальну допомогу):

  • компенсація витрат на лікування члена Профспілки;
  • реєстрація шлюбу члена Профспілки;
  • народження дитини члена Профспілки;
  • до ювілейної дати народження члена Профспілки;
  • надзвичайна ситуація (пограбування, пожежа, стихійне лихо, підтоплення/повені тощо);
  • смерть члена Профспілки або його близького родича.

Сприяє організації та проведенню культурно-освітньої, культурно-масової роботи серед членів Профспілки: екскурсії, зустрічі, вечори, святкування певних подій тощо.

Організовує проведення заходів з оздоровлення та відпочинку членів Профспілки та членів їх родин. Надає на пільгових умовах путівки на санаторно-курортне лікування та відпочинок. Бере участь у розвитку фізичної культури, спорту, туризму.

ПОЛОЖЕННЯ про ОПО ДВНЗ «КНУ»


 

Голова Об’єднаної профспілкової організації ДВНЗ «Криворізький національний університет»

Бондар Олена Валеріївна

кандидат технічних наук, доцент

Каб. 313, вул. Віталія Матусевича 11, м. Кривий Ріг, 50027, Україна

т.р. 8(056)409-61-05, т.м. +380678918246

e-mail: profcom@knu.edu.ua, bondar.ov@knu.edu.ua

 

                                                                             ОФІЦІЙНИЙ САЙТ ОПО ДВНЗ «КНУ»