Правила прийому

 

Додаток 1. Перелік освітніх ступенів  та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни
Додаток 2 Перелік спеціальностей  для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання)  осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста,  ступень молодшого бакалавра для здобуття  ступеня бакалавр.
Додаток 2.1. Перелік спеціальностей  для прийому на навчання на  другий  курс (з    нормативним  терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста,  ступень молодшого бакалавра для здобуття  ступеня бакалавр.
Додаток 3. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь бакалавра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) для  здобуття  ступеня магістра
Додаток 3.1 Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули   ступень бакалавра (освітньо-кваліфікаційний  рівень спеціаліста) для здобуття  ступеня магістра на спеціальності галузі знань 05 "Соціальні та поведінкові науки", 07 "Управління та адміністрування", 28 "Публічне управління та адміністрування"
Додаток 4. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів)  для здобуття ступеня бакалавра на базі повної загальної середньої освіти
Додаток 4.1. Перелік конкурсних предметів (вступних випробувань)  для вступників для здобуття ступеня бакалавра на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст  (зі скороченим терміном навчання)    (вступ на навчання за державним замовленням)
Додаток 4.2. Перелік конкурсних предметів (вступних випробувань) для вступників для здобуття ступеня бакалавра   на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст  на другий  курс або на перший курс (зі скороченим строком навчання)   (вступ на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб)
Додаток 5. Перелік  спеціальностей, яким надається особлива підтримка
Додаток 6. Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100‑200
Додаток 7. Алгоритм адресного розміщення державного та регіонального замовлення в 2022 році
Додаток 8. Правила прийому до аспірантури та докторантури в 2022 році
Додаток 9. Правила  прийому та зарахування на навчання до ДО КРИВОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ осіб, які проживають на тимчасово окупованих територіях  УКРАЇНИ
Додаток 10. Положення про мотиваційний лист вступника КРИВОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ