Правила прийому

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ
до Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет» у 2019 році 

Додаток 1. Перелік освітніх ступенів  та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни
Додаток 2. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з    нормативним  терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста для здобуття освітнього ступеню бакалавра.
 Додаток 3. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь бакалавра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), для  здобуття освітнього ступеню магістра
Додаток 4. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів) на бюджетні конкурсні пропозиції (вступ на навчання за кошти державного бюджету)
Додаток 4.1. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті країнскього центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів) на небюджетні конкурсні пропозиції (вступ на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб) 
Додаток 5. Перелік  спеціальностей, яким надається особлива підтримка
Додаток 6. Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100‑200
 Додаток 7. Алгоритм адресного розміщення державного та регіонального замовлення в 2019 році
 Додаток 8. Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів України в 2019 році
 Додаток 9. Правила прийому до аспірантури та докторантури ДВНЗ "Криворізький національний університет" в 2019 році
 Додаток 10. Перелік структурних підрозділів та спеціальностей, за якими здійснюється прийом за освітньо-кваліфікаційним рівнем "молодший спеціаліст"