Правові положення

Положення про приймальну комісію Криворізького національного університету

Наказ №1151 від 06.11.2015р. "Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року №266

Постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року №266 "Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти"

Положення про відшкодування коштів витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців

Лист МОН №1/9-261 від 26.04.2018 "Щодо інформаційних матеріалів про документи вступників до ЗВО"

Положення про апеляційну комісію

Положення про організацію прийому на навчанння до Криворізького національного університету для здобуття ступеня магістра у 2019 році

Положення про порядок зарахування вступників до Криворізького національного університету для здобуття ступеня "бакалавр" на базі освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст"

Положення про проведення співбесіди зі вступниками до Криворізького національного університету