Правові положення

Положення про приймальну комісію Криворізького національного університету
Наказ №1151 від 06.11.2015р. "Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року №266
Постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року №266 "Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти"
Положення про відшкодування коштів витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців
Лист МОН №1/9-311  від 14.06.2021 "Щодо інформаційних матеріалів про документи вступників"
Наказ №441 від 05.04.2019р. "Про затвердження Порядку організації та проведення вступних випробувань, що проводяться з використанням організаційно-технологіних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти"
Положення про роботу Освітнього центру "Донбас-Україна" у Криворізькому національному університеті в 2021 році
Положення про роботу Освітнього центру "Крим-Україна" у Криворізькому національному університеті в 2021 році
Положення про апеляційну комісію
Положення про мотиваційний лист вступника Криворізького національного університету
Положення про організацію прийому на навчанння до Криворізького національного університету для здобуття ступеня магістра 
Положення про порядок зарахування вступників до Криворізького національного університету для здобуття ступеня "бакалавр" на базі освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст"
Положення про проведення співбесіди зі вступниками до Криворізького національного університету