Атестація щодо вільного володіння державною мовою

Криворізький національний університет є уповноваженим закладом вищої освіти, що проводить атестацію осіб, які вступають на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою і має право видавати посвідчення встановленого зразка відповідно до затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року №301 «Порядку атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою».

Нормативні документи

1. Закон України «Про державну службу»,  Закон України від 25.04.2019 № 2704-VIII "Про забезпечення функціонування української мови як державної" .

2. Постанова Кабінету Міністрів України № 301 від 26 квітня 2017 р. "Про організацію проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою" .

3. Наказ ДВНЗ «КНУ» «Про створення атестаційної комісії» для атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою Наказ про створення атестаційної комісії. (наказ №220 від 12 червня 2017р.)

Порядок реєстрації на участь в атестації

Реєстрація на участь в атестації відбувається у Криворізькому національному університеті відповідно до «Порядку атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №301 від 26.04.2017 року.

Для проходження атестації особа, яка претендує вступити на державну службу, подає заяву на ім’я ректора університету (Заява) та надає ксеропопії паспорту,  ІПН.

Особа, яка бажає пройти атестацію, може подати документи будь-яким зручним для неї способом:

1. Надіслати електронною поштою на адресу: dvnzknu.cpkpu@gmail.com

2. Подати особисто за адресою:

Державний вищий навчальний заклад «Криворізький національний університет», вул. Віталія Матусевича, 11, корпус 1, ауд. 224, м. Кривий Ріг, тел. 056-409-78-48

Атестаційна комісія розглядає подану заяву впродовж двох робочих днів після отримання і повідомляє на електронну адресу, вказану особою, яка бажає пройти атестацію, про допуск до участі в атестації, а також час і місце її проведення.

Приймання заяв закінчується за дві доби до дати, визначеної графіком атестації (у разі проходження атестації в групі).

Після завершення реєстрації секретар комісії повідомляє особу, що подала заяву, про кількість учасників атестаційної сесії (максимально можлива кількість учасників – 5 осіб). Оплату за атестацію особа здійснює залежно від кількості учасників атестаційної сесії і подає квитанцію про оплату в день атестаційної сесії до початку письмової атестації.

Учасник атестації повинен обов’язково мати при собі документ, який посвідчує його особу та підтверджує громадянство України, і прибути у визначені атестаційною комісією час і місце (згідно з графіком атестаційної сесії) для проходження атестації.

Посвідчення вручають учасникам, які успішно пройшли атестацію у ДВНЗ «КНУ»

Порядок реєстрації на отримання посвідчення

Особа, яка вільно володіє державною мовою і може підтвердити це одним із таких документів:

- документи державного зразка про повну загальну середню освіту, видані до 2000 року, з оцінкою «5» за вивчення або складання випускного іспиту з української мови та/або української мови та літератури;

- документи державного зразка про повну загальну середню освіту, видані після 2000 року, з балом не менше 10 за вивчення або підсумкову державну атестацію з української мови;

- диплом молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста), бакалавра, магістра (спеціаліста) з відповідним додатком з оцінкою «відмінно» за вивчення української мови;

- диплом бакалавра, магістра (спеціаліста) за спеціальностями українська мова та література; українська мова та література і іноземна мова; філологія – може звернутися до атестаційної комісії із заявою про видачу посвідчення без проходження атестації (пункт 56 «Порядку атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою»). До заяви потрібно додати копії документа про відповідний рівень освіти та усі необхідні додатки до нього. При цьому оплачується тільки вартість самого посвідчення.

Заповнити реєстраційну заяву
Вартість бланку посвідчення без проходження атестації складає 1,70 грн. (Призначення платежу - за бланк посвідчення).

Порядок атестації

Порядок проходження атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою

Учасник атестації повинен прибути для проходження атестації у день, час та місце, які визначила атестаційна комісія, і мати при собі документ, що засвідчує особу та підтверджує громадянство України.

До проходження атестації допускають осіб, які своєчасно подали заяву щодо проходження атестації та здійснили оплату послуг за участь в атестації.

Атестація відбувається у два етапи:

1) у письмовій формі, яка включає:

- письмове завдання з використанням технології тестування;

-  письмовий переказ тексту з фахових питань;

2) усній формі, яка передбачає ділову розмову за визначеним сценарієм (за визначеною атестаційною комісією темою).

Час виконання завдання у письмовій формі (тестове завдання та переказ) – 60 хвилин.

Атестація в усній формі розпочинається не раніше як через 60 хвилин і не пізніше ніж 120 хвилин після закінчення атестації в письмовій формі.

Час проходження атестації для кожного її учасника в усній формі до 45 хвилин, з яких 20 хвилин відводиться на ділову розмову за визначеним сценарієм (у тому числі 5 хвилин на підготовку) та не більше ніж 25 хвилин – на повідомлення-презентацію (у тому числі 15 хвилин на підготовку)

За результатами атестації у письмовій та усній формах комісія ухвалює рішення про видачу учасникові, який успішно пройшов атестацію, посвідчення щодо вільного володіння державною мовою.

Проходження атестації можливе як індивідуально, так і в групі (залежно від кількості поданих заяв).

Зразки тестових завдань, тем та сценаріїв для проведення співбесіди
Стандарт української мови для державних службовців

Графік проведення атестаційних сесій для атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою у жовтні 2019 року

з/п

Дата

проведення

Час

проведення

Місце

проведення

1.

02.10.2019

з 1400

вул. Віталія Матусевича, 11, корпус 1, ауд. 422

2.

09.10.2019

з 1400

вул. Віталія Матусевича, 11, корпус 1, ауд. 422

3.

16.10.2019

з 1400

вул. Віталія Матусевича, 11, корпус 1, ауд. 422

4.

23.10.2019

з 1400

вул. Віталія Матусевича, 11, корпус 1, ауд. 4221. Атестаційні сесії за потреби можуть проводитися за індивідуально визначеним графіком.

2. Початок проведення атестаційної сесії з 1400 год. за адресою:

- м. Кривий Ріг, вул. Віталія Матусевича, 11, корпус 1, ауд. 422.

3. Оприлюднення результатів атестаційної сесії відбувається у той же день.

4. Усі зміни та можливу додаткову інформацію буде оприлюднено на сайті університету в розділі «Атестація претендентів на посаду держслужбовця щодо вільного володіння державною мовою».

Інформація для представників ГО

Витяг з «Порядку атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року № 301:

п.13. Під час проведення атестації, крім учасників атестації, голови, членів та секретаря атестаційної комісії, за рішенням керівника уповноваженого навчального закладу можуть бути присутні представники громадських об’єднань, що провадять свою діяльність згідно із Законом України «Про громадські об’єднання».

Для участі у засіданні атестаційної комісії представникам громадських об’єднань необхідно звернутися з письмовою заявою до керівника уповноваженого вищого навчального закладу не менш як за п’ять календарних днів до початку проведення атестації.

п.14.Особи, присутні під час проведення атестації, повідомляють керівникові уповноваженого вищого навчального закладу про випадки порушення порядку її проведення.

п.15. Втручання у роботу атестаційної комісії не допускається.

Вартість послуги з проведення атестації щодо вільного володіння державною мовою для однієї особи складає:

Кількість осіб у групі

Вартість

1

1202 грн. 83 коп.

5

739 грн. 06 коп.

Оплату за послуги з проведення атестації щодо вільного володіння державною мовою здійснювати за реквізитами: Реквізити для оплати.