Підготовка до вступу за ступенем "магістр"

ІНФОГРАФІКА ТЕРМІНІВ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ 2019 р. (на спеціальності: «Професійна освіта», «Гірництво», «Цивільна безпека», «Металургія», «Геодезія та землеустрій», «Екологія», «Наука про Землю», «Автомобільний транспорт», «Прикладна механіка», «Галузеве машинобудування», «Будівництво та цивільна інженерія», «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», «Теплоенергетика», «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»)

ІНФОГРАФІКА ТЕРМІНІВ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ 2019р. (для спеціальностей: «Економіка», «Фінанси, банківська справа та страхування», «Менеджмент», «Облік і оподаткування», «Підприємство, торгівля та біржова діяльність», «Публічне управління та адміністрування», «Інженерія програмного забезпечення», «Комп’ютерні науки», «Комп’ютерна інженерія»)
ПРОГРАМА ЄДИНОГО ВСТУПНОГО ІСПИТУ З ІНОЗЕМНИХ МОВ 

                   Програми підготовки до фахового випробування за ступенем "магістр"
015

   Професійна освіта (комп'ютерні технології)   
   Програма співбесіди

051

 Економіка
 Основи економіки (програма співбесіди)

 076

 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
 Основи економіки (програма співбесіди)                        

071

 Облік і оподаткування
 Основи бухгалтерського обліку (програма співбесіди) 

072

 Фінанси, банківська справа та страхування 
 Основи фінансів (програма співбесіди)

073

 Менеджмент 
 Оствітня програма: Менеджмент організацій і  бізнес-адміністрування

 Основи менеджменту (програма співбесіди)

073

 Менеджмент
 Освітня програма: Менеджмент та логістика зовнішньоекономічної  діяльності

 Основи менеджменту (програма співбесіди)

                        281

 Публічне управління та адміністрування 

                       101

 Екологія

                       103

 Науки про Землю (геологія) 
 Основи геології (програма співбесіди)

                       121

 Інженерія програмного забезпечення 

                       123

 Комп'ютерна інженерія

                        131

 Прикладна механіка
 Освітня програма: Технології машинобудування 
 Програма співбесіди

                       133

 Галузеве машинобудування 
 Освітня програма: Гірничі та збагачувальні машини і обладнання

 Основи машинобудування (програма співбесіди)

                       136

 Металургія
 Освітня програма:  Ливарне виробництво чорних та      кольорових  металів і сплавів

 Основи металургії (програма співбесіди)

                       136

 Металургія
  Освітня програма:  Металургія чорних металів

 Основи металургії (програма співбесіди)

                      141

 Електроенергетика, електротехніка та  електромеханіка   
 Освітня програма:  Електромеханічні системи  автоматизації та електропривод  

                      141

 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 
 Освятня програма: Електромеханічні та електротехнічні комплекси і системи транспортних засобів

                      141

 Електроенергетика, електротехніка та  електромеханіка
Освітня програма: Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв 

                     141

 Електроенергетика, електротехніка та  електромеханіка
 Освітня програма: Системи електропостачання промислових  підприємств, міст і локальних об’єктів

                     144

 Теплоенергетика 
 Основи теплоенергетики (програма співбесіди)

151

  Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології 
  Основи автоматизації (програма співбесіди)

                     184

  Гірництво
  Освітня програма: Відкриті гірничі роботи 

  Основи гірництва (програма співбесіди)

184

 Гірництво
 Освітня програма: Підземна розробка родовищ корисних  копалин 

 Основи гірництва (програма співбесіди)

184

 Гірництво
 Освітня програма:  Охорона праці в гірничому виробництві 

 Основи охорони праці (програма співбесіди)

184

 Гірництво
 Освітня програма: Шахтне і підземне  будівництво 

 Основи гірництва (програма співбесіди)

184

 Гірництво 
 Освітня програма: Маркшейдерська справа 

 Основи гірництва (програма співбесіди)

184

  Гірництво
Освітня програма: Збагачення корисних  копалин 

 Основи збагачення корисних копалин (програма співбесіди)

192

 Будівництво та цивільна інженерія  
Освітня програма:  Промислове і цивільне будівництво

192

 Будівництво та цивільна інженерія
 Спеціалізація:Технології будівельних конструкцій,  виробів і матеріалів

 192

 Будівництво та цивільна інженерія  
 Освітня програма: Будівництво та цивільна інженерія  

193

 Геодезія та землеустрій  
 Основи геодезії (програма співбесіди)

263  Цивільна безпека
 Основи цивільної безпеки (програма співбесіди)

274

 Автомобільний транспорт 


ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ЕКЗАМЕНУ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ДЛЯ ВСІХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З УКРАЇНСЬКОЇ (РОСІЙСЬКОЇ)  МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ
ДЛЯ ПРИЙОМУ НА НАВЧАННЯ ЗА СТУПЕНЕМ "МАГІСТР" ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ ВСТУПНИКІВ (УСІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ)