Підготовка до вступу за ступенем "магістр"

До уваги випускників-бакалаврів 2019 року,

які не здали єдиний вступний іспит з іноземної мови

05 листопада 2019 року відбудеться спеціально організована сесія ЄВІ, яка проводитиметься за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб для вступників, які:

  • зареєструвалися для участі в єдиному вступному іспиті, але бажають повторно скласти ЄВІ;
  • не зареєструвалися для участі в основній сесії ЄВІ.

Реєстрація вступників для участі в спеціально організованій сесії ЄВІ триватиме з 07 по 15 жовтня 2019 року. Її здійснюватиме приймальна комісія одного з закладів вищої освіти, у якому вступник бажає брати участь у конкурсному відборі.

Вступник вважатиметься зареєстрованим після отримання екзаменаційного листа та сплати коштів на рахунок Українського центру для оплати послуг із проведення Українським центром та його регіональними підрозділами вступних випробувань.

Пункти тестування для проведення спеціально організованої сесії ЄВІ створюватимуться в містах, де розташовані регіональні центри.

ІНФОГРАФІКА ТЕРМІНІВ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ 2019 р. 

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ЕКЗАМЕНУ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ДЛЯ ВСІХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
                 
Програми підготовки до фахового випробування за ступенем "магістр"

015

   Професійна освіта (комп'ютерні технології)   
   Програма співбесіди

051

 Економіка
 Основи економіки (програма співбесіди)

 076

 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
 Основи економіки (програма співбесіди)                        

071

 Облік і оподаткування
 Основи бухгалтерського обліку (програма співбесіди) 

072

 Фінанси, банківська справа та страхування 
 Основи фінансів (програма співбесіди)

073

 Менеджмент 
 Оствітня програма: Менеджмент організацій і  бізнес-адміністрування

 Основи менеджменту (програма співбесіди)

073

 Менеджмент
 Освітня програма: Менеджмент та логістика зовнішньоекономічної  діяльності

 Основи менеджменту (програма співбесіди)

                        281

 Публічне управління та адміністрування 

                       101

 Екологія

                       103

 Науки про Землю (геологія) 
 Основи геології (програма співбесіди)

                       121

 Інженерія програмного забезпечення 

                       123

 Комп'ютерна інженерія

                        131

 Прикладна механіка
 Освітня програма: Технології машинобудування 
 Програма співбесіди

                       133

 Галузеве машинобудування 
 Освітня програма: Гірничі та збагачувальні машини і обладнання

 Основи машинобудування (програма співбесіди)

                       136

 Металургія
 Освітня програма:  Ливарне виробництво чорних та      кольорових  металів і сплавів

 Основи металургії (програма співбесіди)

                       136

 Металургія
  Освітня програма:  Металургія чорних металів

 Основи металургії (програма співбесіди)

                      141

 Електроенергетика, електротехніка та  електромеханіка   
 Освітня програма:  Електромеханічні системи  автоматизації та електропривод  

                      141

 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 
 Освятня програма: Електромеханічні та електротехнічні комплекси і системи транспортних засобів

                      141

 Електроенергетика, електротехніка та  електромеханіка
Освітня програма: Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв 

                     141

 Електроенергетика, електротехніка та  електромеханіка
 Освітня програма: Системи електропостачання промислових  підприємств, міст і локальних об’єктів

                     144

 Теплоенергетика 
 Основи теплоенергетики (програма співбесіди)

151

  Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології 
  Основи автоматизації (програма співбесіди)

                     184

  Гірництво
  Освітня програма: Відкриті гірничі роботи 

  Основи гірництва (програма співбесіди)

184

 Гірництво
 Освітня програма: Підземна розробка родовищ корисних  копалин 

 Основи гірництва (програма співбесіди)

184

 Гірництво
 Освітня програма:  Охорона праці в гірничому виробництві 

 Основи охорони праці (програма співбесіди)

184

 Гірництво
 Освітня програма: Шахтне і підземне  будівництво 

 Основи гірництва (програма співбесіди)

184

 Гірництво 
 Освітня програма: Маркшейдерська справа 

 Основи гірництва (програма співбесіди)

184

  Гірництво
Освітня програма: Збагачення корисних  копалин 

 Основи збагачення корисних копалин (програма співбесіди)

192

 Будівництво та цивільна інженерія  
Освітня програма:  Промислове і цивільне будівництво

192

 Будівництво та цивільна інженерія
 Спеціалізація:Технології будівельних конструкцій,  виробів і матеріалів

 192

 Будівництво та цивільна інженерія  
 Освітня програма: Будівництво та цивільна інженерія  

193

 Геодезія та землеустрій  
 Основи геодезії (програма співбесіди)

263  Цивільна безпека
 Основи цивільної безпеки (програма співбесіди)

274

 Автомобільний транспорт