Підготовка до вступу за ступенем "магістр"

ШАНОВНІ ВСТУПНИКИ НА НАВЧАННЯ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ МАГІСТРА!

Враховуючи епідеміологічну ситуацію, що склалася в Україні, з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) Міністерство освіти і науки України згідно з листом «Щодо реєстрації на ЄВІ/ЄФВВ» від 30.04.2020 р. №1/9-228 інформує заклади вищої освіти про зміну порядку та термінів реєстрації вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови.

Доводимо до вашого відома, що реєстрація розпочинається
з 9:00 12 травня та закінчується о 18:00 05 червня 2020 року і відбуватиметься за поданим нижче алгоритмом.

АЛГОРИТМ ДІЙ ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ ВСТУПНИКІВ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ЄВІ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

1. У терміни, відведені для реєстрації, на електронну адресу Приймальної комісії університету (pr_kom@knu.edu.ua) надіслати скановані копії (фотокопії):
  • заповненої заяви-анкети з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка (зразок додається);
  • документа, що посвідчує особу;
  • облікової картки платника податків вступника;
  • фотокартки для документів (кольорової або чорно-білої) із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника;
  • документа про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) (для осіб, які завершили навчання в минулих роках);
  • медичного висновку за формою № 086-3/о (у разі необхідності створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання).
У темі листа обов’язково зазначити прізвище, ім’я, по батькові.
У заяві-анкеті з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка, вказати електронну адресу, з якої надсилаються документи.
2. Після перевірки відповідальним працівником Приймальної комісії надісланих документів на електронну адресу, із якої надійшли документи, надається відповідь про їх отримання та відповідність.
3. Відповідальний працівник Приймальної комісії здійснює реєстрацію вступника згідно з п.3 листа МОН України «Щодо реєстрації на ЄВІ/ЄФВВ» від 30.04.2020 р. №1/9-228 та надсилає скановану копію екзаменаційного листка вступнику на електронну адресу, указану в заяві-анкеті.
4. Вступник перевіряє інформацію, зазначену на сканкопії екзаменаційного листка, та в разі виявлення помилок звертається до Приймальної комісії для виправлення.
5. Оформлений екзаменаційний листок зберігається в Приймальній комісії та видається вступнику особисто. Факт видачі фіксується в журналі видачі екзаменаційних листків.
За додатковою інформацією просимо звертатися за телефонами Приймальної комісії: (056) 409-61-26, (096) 3395675, (093) 0068795.
Адреса Приймальної комісії: м. Кривий Ріг, вул. Віталія Матусевича, 11, кім. 228.

ПОРЯДОК
організації та проведення вступних випробувань, що проводяться з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти


ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ЕКЗАМЕНУ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ДЛЯ ВСІХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ (ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН)

                 Програми підготовки до фахового випробування за ступенем "магістр"

015

   Професійна освіта (цифрові технології)   
   Програма співбесіди

051

 Економіка
 Основи економіки (програма співбесіди)

 076

 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
 Основи економіки (програма співбесіди)                        

071

 Облік і оподаткування
 Основи бухгалтерського обліку (програма співбесіди) 

072

 Фінанси, банківська справа та страхування 
 Основи фінансів (програма співбесіди)

073

 Менеджмент 
 Оствітньо-професійна програма: Менеджмент організацій і  бізнес-адміністрування

 Основи менеджменту (програма співбесіди)

073

 Менеджмент
 Освітньо-професійна програма: Менеджмент та логістика зовнішньоекономічної  діяльності

 Основи менеджменту (програма співбесіди)

                        281

 Публічне управління та адміністрування 

                       101

 Екологія
 Основи екології (програма співбесіди)

                       103

 Науки про Землю (геологія) 
 Основи геології (програма співбесіди)

                       121

 Інженерія програмного забезпечення 

122  Комп'ютерні науки

                       123

 Комп'ютерна інженерія

                        131

 Прикладна механіка
 Освітньо-професійна програма: Технології машинобудування 
 Програма співбесіди

                       133

 Галузеве машинобудування 
 Освітня-професійна програма: Гірничі та збагачувальні машини і обладнання

 Основи машинобудування (програма співбесіди)

                       136

 Металургія
 Освітньо-професійна програма:  Ливарне виробництво чорних та      кольорових  металів і сплавів 

                       136

 Металургія
  Освітньо-професійна програма:  Металургія чорних металів

 Основи металургії (програма співбесіди)

                      141

 Електроенергетика, електротехніка та  електромеханіка   
 Освітня-професійна  програма:  Електромеханічні системи  автоматизації та електропривод  

 Програма співбесіди

                      141

 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 
 Освятньо-професійна програма: Електромеханічні та електротехнічні комплекси і системи транспортних засобів

                      141

 Електроенергетика, електротехніка та  електромеханіка
Освітньо-професійна програма: Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв 

                     141

 Електроенергетика, електротехніка та  електромеханіка
 Освітньо-професійна програма: Системи електропостачання промислових  підприємств, міст і локальних об’єктів

                     144

 Теплоенергетика 
 Основи теплоенергетики (програма співбесіди)

151

  Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології 
  Основи автоматизації (програма співбесіди)

                     184

  Гірництво
  Освітньо-професійна програма: Відкриті гірничі роботи 

  Основи гірництва (програма співбесіди)

184

 Гірництво
 Освітньо-професійна програма: Підземна розробка родовищ корисних  копалин 

 Основи гірництва (програма співбесіди)

184

 Гірництво
 Освітньо-професійна програма:  Охорона праці в гірничому виробництві 

 Основи охорони праці (програма співбесіди)

184

 Гірництво
 Освітньо-професійна програма: Шахтне і підземне  будівництв
о 
 Основи гірництва (програма співбесіди)

184

 Гірництво 
 Освітньо-професійна програма: Маркшейдерська справа 

 Основи гірництва (програма співбесіди)

184

  Гірництво
 Освітньо-професійна програма: Збагачення корисних  копалин
 
 Основи збагачення корисних копалин (програма співбесіди)

192

 Будівництво та цивільна інженерія  
 Освітньо-професійна програма:  Промислове і цивільне будівництво

192

 Будівництво та цивільна інженерія
 Освітньо-професійна програма: Технології будівельних конструкцій,  виробів і матеріалів

193

 Геодезія та землеустрій  
 Основи геодезії (програма співбесіди)

263  Цивільна безпека
 Основи цивільної безпеки (програма співбесіди)

274

 Автомобільний транспорт