Підготовка до вступу за ступенем магістр

Графік проведення вступних випробувань  для вступників за ступенем магістра до Криворізького національного університету
МАГІСТЕРСЬКИЙ ТЕСТ НАВЧАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ (МТНК)

Для вступу у 2022 році на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти за спеціальностями галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки, 07 «Управління та адміністрування», 28 «Публічне управління та адміністрування», необхідно буде пройти магістерський тест навчальної компетентності (МТНК).
Графік проведення МТНК
Реєстрація осіб, які бажають взяти участь у МТНК, триватиме з 27 червня до 18 липня включно. 
Програма  тесту загальної навчальної компетентності 
ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ (ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН)       
Строки реєстрації електронних кабінетів та прийому документів
Реєстрація електронних кабінетів вступників та завантаження необхідних документів розпочинається 01 серпня.
Подання заяв для вступу розпочинається 16 серпня та завершується 15 вересня – для осіб, які вступають на основі результатів МТНК або тільки фахового іспиту в Університеті.
Строки зарахування магістрів на бюджет 
Рекомендації для зарахування за державним замовленням (на бюджет) надаються не пізніше ніж 20 вересня.
Вимоги до зарахування (подання оригіналів документів) мають бути виконані до 18:00 години 24 вересня.
Наказ про зарахування на бюджет видається 25 вересня.   
Документи необхідні для вступу на магістра

  • Документ, що посвідчує особу.
  • Військово-обліковий документ (для військовозобов’язаних – військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного, а для призовників - посвідчення про приписку до призовних дільниць).
  • Документ (державного зразка) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, якщо інформація про нього не зберігається в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.
  • Документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за індивідуальною усною співбесідою під час вступу для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) замість магістерського тесту навчальної компетентності або магістерського комплексного тесту.
  • Чотири кольорові фотокартки розміром 3 × 4 см.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ ТА КОНКУРСНІ ПРЕДМЕТИ ПРИ ВСТУПІ НА НАВЧАННЯ ДО КРИВОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ МАГІСТРА НА БАЗІ СТУПЕНЯ БАКАЛАВРА

Код

Спеціальність

Перелік конкурсних предметів

ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

184

Гірництво

(Відкриті гірничі роботи; Підземна розробка родовищ корисних копалин; Охорона праці в гірничому виробництві; Шахтне та підземне будівництво; Маркшейдерська справа; Збагачення корисних копалин)

1. Фаховий  іспит
2. Мотиваційний лист

 

263

Цивільна безпека

136

Металургія

(Металургія чорних металів;

Ливарне виробництво чорних і кольорових металів і сплавів)

101

Екологія

103

Науки про Землю (геологія)

БУДІВЕЛЬНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

192

Будівництво та цивільна інженерія

(Промислове і цивільне будівництво; Технології будівельних конструкцій, виробів та матеріалів)

1. Фаховий іспит

2. Мотиваційний лист

193

Геодезія та землеустрій

ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

(Системи електропостачання промислових підприємств, міст та локальних об’єктів; Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв; Електромеханічні системи автоматизації та електропривод; Електромеханічні та електротехнічні комплекси і системи транспортних засобів

1. Фаховий  іспит

2. Мотиваційний лист

144

Теплоенергетика

ФАКУЛЬТЕТ МЕХАНІЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ ТА ТРАНСПОРТУ

131

Прикладна механіка

(Технології машинобудування)

1. Фаховий  іспит

2. Мотиваційний лист

133

Галузеве машинобудування

(Гірничі та збагачувальні машини і обладнання)

274

Автомобільний транспорт

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ

051

Економіка

1. МТНК (магістерський тест  навчальної компетентності)

2.Фаховий іспит

3. Мотиваційний лист

071

Облік і оподаткування

072

Фінанси, банківська справа та страхування

073

Менеджмент

(Менеджмент та логістика зовнішньоекономічної діяльності; Менеджмент організацій і бізнес-адміністрування)

281

Публічне управління та адміністрування

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

015

Професійна освіта

(цифрові технології)

1. Фаховий  іспит

2.  Мотиваційний лист

121

Інженерія програмного забезпечення

122

Комп’ютерні науки

123

Комп’ютерна інженерія

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технологі

 

                   
                       Програми підготовки до фахового випробування за ступенем магістра

015

 Професійна освіта (цифрові технології)

051

 Економіка 

 076

 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність  

071

 Облік і оподаткування  

072

 Фінанси, банківська справа та страхування 

073

 Менеджмент 
 Оствітньо-професійна програма: Менеджмент організацій і  бізнес-адміністрування 

073

 Менеджмент
 Освітньо-професійна програма: Менеджмент та логістика зовнішньоекономічної  діяльності 
 

                        281

 Публічне управління та адміністрування 

                       101

 Екологія

                       103

 Науки про Землю (геологія)   

                          121

 Інженерія програмного забезпечення 

122  Комп'ютерні науки

                        123

 Комп'ютерна інженерія

                        131 

  Прикладна механіка
 Освітньо-професійна програма: Технології машинобудування 

                       133

 Галузеве машинобудування 
 Освітньо-професійна програма: Гірничі та збагачувальні машини і обладнання 

                       136

 Металургія
 Освітньо-професійна програма:  Ливарне виробництво чорних та      кольорових  металів і сплавів 

                       136

 Металургія
  Освітньо-професійна програма:  Металургія чорних металів 

                      141

 Електроенергетика, електротехніка та  електромеханіка   
 Освітньо-професійна  програма:  Електромеханічні системи  автоматизації та електропривод  

                      141

 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 
 Освітньо-професійна програма:
 Електромеханічні та електротехнічні комплекси і системи транспортних засобів 

                      141 

  Електроенергетика, електротехніка та  електромеханіка
  Освітньо-професійна програма: Електромеханічне обладнання     енергоємних виробництв  

                     141

 Електроенергетика, електротехніка та  електромеханіка
 Освітньо-професійна програма: Системи електропостачання промислових  підприємств, міст і локальних об’єктів 

                     144

 Теплоенергетика   

151

  Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології     

                     184

  Гірництво
  Освітньо-професійна програма: Відкриті гірничі роботи  

184

 Гірництво
 Освітньо-професійна програма: Підземна розробка родовищ корисних  копалин  
 

184

 Гірництво
 Освітньо-професійна програма:  Охорона праці в гірничому виробництві 
 

184

 Гірництво
 Освітньо-професійна програма: Шахтне і підземне  будівництво 
 

184

  Гірництво 
  Освітньо-професійна програма: Маркшейдерська справа
  

184

  Гірництво
 Освітньо-професійна програма: Збагачення корисних  копалин 
 

192

 Будівництво та цивільна інженерія  
 Освітньо-професійна програма:  Промислове і цивільне будівництво
 

192

 Будівництво та цивільна інженерія
 Освітньо-професійна програма: Технології будівельних конструкцій,  виробів і матеріалів

193

 Геодезія та землеустрій  

263  Цивільна безпека 

274

 Автомобільний транспорт