Підготовка до вступу за ступенем "магістр"

Особливості вступу до Криворізького національного університету у 2021 році для здобуття ступеня магістр

ПОРЯДОК
організації та проведення вступних випробувань, що проводяться з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти

Програма єдиного вступного іспиту з іноземних мов


ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ЕКЗАМЕНУ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ДЛЯ ВСІХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ (ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН)

                 Програми підготовки до фахового випробування за ступенем "магістр"

015

   Професійна освіта (цифрові технології)

051

 Економіка 

 076

 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність                  

071

 Облік і оподаткування 

072

 Фінанси, банківська справа та страхування 

073

 Менеджмент 
 Оствітньо-професійна програма: Менеджмент організацій і  бізнес-адміністрування 

073

 Менеджмент
 Освітньо-професійна програма: Менеджмент та логістика зовнішньоекономічної  діяльності 

                        281

 Публічне управління та адміністрування 

                       101

 Екологія

                       103

 Науки про Землю (геологія)  

                          121

 Інженерія програмного забезпечення 

122  Комп'ютерні науки

                        123

 Комп'ютерна інженерія

                        131

 Прикладна механіка
 Освітньо-професійна програма: Технології машинобудування  

                       133

 Галузеве машинобудування 
 Освітньо-професійна програма: Гірничі та збагачувальні машини і обладнання

                       136

 Металургія
 Освітньо-професійна програма:  Ливарне виробництво чорних та      кольорових  металів і сплавів 

                       136

 Металургія
  Освітньо-професійна програма:  Металургія чорних металів 

                      141

 Електроенергетика, електротехніка та  електромеханіка   
 Освітньо-професійна  програма:  Електромеханічні системи  автоматизації та електропривод
  

                      141

 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 
 Освітньо-професійна програма: Електромеханічні та електротехнічні комплекси і системи транспортних засобів

                      141

 Електроенергетика, електротехніка та  електромеханіка
Освітньо-професійна програма: Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв 

                     141

 Електроенергетика, електротехніка та  електромеханіка
 Освітньо-професійна програма: Системи електропостачання промислових  підприємств, міст і локальних об’єктів

                     144

 Теплоенергетика  

151

  Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології   

                     184

  Гірництво
  Освітньо-професійна програма: Відкриті гірничі роботи  

184

 Гірництво
 Освітньо-професійна програма: 
Підземна розробка родовищ корисних  копалин  

184

 Гірництво
 Освітньо-професійна програма:  Охорона праці в гірничому виробництві
 

184

 Гірництво
 Освітньо-професійна програма: Шахтне і підземне  будівництво
 

184

 Гірництво 
 Освітньо-професійна програма: Маркшейдерська справа  

184

  Гірництво
 Освітньо-професійна програма: Збагачення корисних  копалин  

192

 Будівництво та цивільна інженерія  
 Освітньо-професійна програма:  Промислове і цивільне будівництво

192

 Будівництво та цивільна інженерія
 Освітньо-професійна програма: Технології будівельних конструкцій,  виробів і матеріалів

193

 Геодезія та землеустрій 

263  Цивільна безпека 

274

 Автомобільний транспорт