Підготовка до вступу за ступенем бакалавр на базі освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст"

  ОСОБЛИВОСТІ ВСТУПУ ДО КРИВОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІЕРСИТЕТУ У 2020 РОЦІ НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ БАКАЛАВР НА БАЗІ ОКР "молодший спеціаліст"

Графік проведення вступних випробувань для вступників за ступенем "бакалавр" на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст"

Інфографіка термінів вступної кампанії 2020 р. для вступників на здобуття ступеня "бакалавр" на базі освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст"
             

Перелік спеціальностей та конкурсних предметів при вступі до Криворізького національного університету за ступенем «бакалавр» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» зі скороченим терміном навчання

Назва спеціальності

Перелік конкурсних предметів

ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Гірництво

1. Українська мова та література

2. Фахове випробування

Металургія

1. Українська мова та література

2. Фахове випробування

ГЕОЛОГО-ЕКОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Екологія

1. Українська мова та література

2. Фахове випробування

ТРАНСПОРТНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Автомобільний транспорт

1. Українська мова та література

2. Фахове випробування

Транспортні технології

(на автомобільному транспорті)

1. Українська мова та література

2. Фахове випробування

ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

1. Українська мова та література

2. Фахове випробування

Інженерія програмного забезпечення

1. Українська мова та література

2. Фахове випробування

Професійна освіта

(Енергетика, електротехніка та

електромеханіка)

1. Українська мова та література

2. Фахове випробування

МЕХАНІКО-МАШИНОБУДІВНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Прикладна механіка

1. Українська мова та література

2. Фахове випробування

Галузеве машинобудування

1. Українська мова та література

2. Фахове випробування

БУДІВЕЛЬНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Будівництво та

цивільна інженерія

1. Українська мова та література

2. Фахове випробування

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ

Економіка

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Фахове випробування

Облік і оподаткування

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Фахове випробування

Фінанси, банківська

справа та страхування

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Фахове випробування

Підприємництво, торгівля та

біржова діяльність

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Фахове випробування

ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

1. Українська мова та література

2. Фахове випробування

Теплоенергетика

1. Українська мова та література

2. Фахове випробування


         Перелік документів необхідних при вступі до університету:

Вступники особисто подають до Приймальної комісії заяву на ім’я ректора про вступ до університету, в якій вказують обраний ступінь, спеціальність, факультет та форму навчання.

До заяви вступник додає:

  • документ державного зразка про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень з додатком (за особистим вибором оригінал або завірену копію);
  • 4 кольорові фотокартки розміром 3х4 см;
  • документ, що засвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон), військовий квиток або інший документ, який засвідчує особу та громадянство;
  • індентифікаційний код.

На вимогу вступника Приймальна комісія засвідчує копію документа державного зразка про раніше здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, на основі якого здійснюється вступ, додатка до нього та інших документів.

Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними спеціальностями, установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

                                         

 П Р О Г Р А М И    П І Д Г О Т О В К И
         

              015

 Професійна освіта. Енергетика, електротехніка та електромеханіка 

 Професійна освіта. Комп'ютерні технології 

               051

 Економіка

           076

 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

           071

  Облік і оподаткування

           281

 Публічне управління та адміністрування 

            072

 Фінанси, банківська справа та страхування

            073

 Менеджмент 

081  Право 

            101

  Екологія  

103

 Науки про Землю (геологія)

          121

   Інженерія програмного забезпечення 

           122

   Комп'ютерні науки 

           123

  Комп’ютерна інженерія  

          131

    Прикладна механіка    

          133

  Галузеве машинобудування

          136

   Металургія

            141

    Електроенергетика, електротехніка та  електромеханіка  

             144

    Теплоенергетика  

           151

    Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології 

184

      Гірництво  

192

         Будівництво та цивільна інженерія  

193

      Геодезія та землеустрій    

274

    Автомобільний транспорт  

275

   Транспортні технології (на автомобільному транспорті)