Підготовка до вступу за ступенем бакалавр на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітнього ступеня молодшого бакалавра

Реєстрація електронних кабінетів вступників і завантаження до електронного кабінету необхідних документів розпочинається 01 липня 2022 року.
Для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра  прийом заяв і документів розпочинається 29 липня i закінчується о 18:00 23 серпня.


Перелік спеціальностей та конкурсних предметів при вступі на навчання до Криворізького національного університету для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітнього ступеня молодшого спеціаліста зі скороченим терміном навчання

                                         

                                            

Перелік спеціальностей та конкурсних предметів при вступі на навчання до Криворізького національного університету для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітнього ступеня молодшого спеціаліста зі скороченим терміном навчання

 

Код

Спеціальність

Перелік конкурсних предметів

 

Бюджет

Контракт

 

ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

 

101

Екологія

1.Українська мова 

 

2. Математика 

2. Будь-який інший 

 

136

Металургія

3. Мотиваційний лист

 

184

Гірництво

 

БУДІВЕЛЬНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

 

192

Будівництво та цивільна інженерія

1.Українська мова 

 

2.Математика 

2.Будь-який інший 

 

3. Мотиваційний лист

 

ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

 

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

  1. Українська мова 
 

2.Математика 

2.Будь-який інший 

 

144

Теплоенергетика

3.Мотиваційний лист

 

ФАКУЛЬТЕТ МЕХАНІЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ ТА ТРАНСПОРТУ

 

131

Прикладна механіка

1.Українська мова 

 

2.Математика 

2.Будь-який інший 

 

133

Галузеве машинобудування

 

274

Автомобільний транспорт

3.Мотиваційний лист

 

275

Транспортні технології

(на автомобільному транспорті)

 

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ

 

051

Економіка

1.Українська мова 

 

071

Облік і оподаткування

2.Математика

2.Будь-який інший 

 

072

Фінанси, банківська справа та страхування

 

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

3.Мотиваційний лист

 

ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

015

Професійна освіта

(енергетика, електротехніка та електромеханіка)

1.Українська мова 

 

2.Математика

2.Будь-який інший 

 

121

Інженерія програмного забезпечення

3.Мотиваційний лист

 

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології