Підготовка до вступу за ступенем "бакалавр" на базі освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст"

Графік проведення додаткових вступних випробувань до Криворізького національного університету

 ІНФОГРАФІКА ТЕРМІНІВ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ 2019р.

                                             Перелік документів необхідних при вступі до університету:

Вступники особисто подають до Приймальної комісії заяву на ім’я ректора про вступ до університету, в якій вказують обраний ступінь, спеціальність, факультет та форму навчання.

До заяви вступник додає:

  • документ державного зразка про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень з додатком (за особистим вибором оригінал або завірену копію);
  • 4 кольорові фотокартки розміром 3х4 см;
  • документ, що засвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон), військовий квиток або інший документ, який засвідчує особу та громадянство;
  • індентифікаційний код.

На вимогу вступника Приймальна комісія засвідчує копію документа державного зразка про раніше здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, на основі якого здійснюється вступ, додатка до нього та інших документів.

Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними спеціальностями, установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

                                         

 П Р О Г Р А М И    П І Д Г О Т О В К И
         

              015

 Професійна освіта. Електротехніка та електромеханіка 

 Професійна освіта. Компютерні технології

 Основи педагогіки та психології (програма співбесіди)

               051

 Економіка
 Основи економіки (програма співбесіди)

           076

 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

 Основи економіки (програма співбесіди)

           071

  Облік і оподаткування

  Основи бухгалтерського обліку (програма співбесіди)

           281

 Публічне управління та адміністрування

 Основи адміністрування (програма співбесіди)

            072

 Фінанси, банківська справа та страхування

  Основи фінансів (програма співбесіди)

            073

 Менеджмент

 Основи менеджменту (програма співбесіди)

081  Право
 Основи права (програма співбесіди)

            101

  Екологія

  Основи екології (програма співбесіди)

103

 Науки про Землю (геологія)

 Основи геології (програма співбесіди)

          121

   Інженерія програмного забезпечення

  Основи програмного забезпечення (програма співбесіда)

           122

   Комп'ютерні науки 

   Основи інформаційних технологій (програма співбесіди)

           123

  Комп’ютерна інженерія

  Основи комп'ютерної інженерії (програма співбесіди)

          131

    Прикладна механіка 

    Основи механіки (програма співбесіди)

          133

  Галузеве машинобудування

  Основи машинобудування (програма співбесіди)

          136

   Металургія

  Основи металургії (програма співбесіди)

            141

    Електроенергетика, електротехніка та  електромеханіка  
    Основи електротехніки (програма співбесіди)

             144

    Теплоенергетика

    Основи енергетики (програма співбесіди)

           151

    Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

   Основи автоматизації (програма співбесіди)

184

      Гірництво

     Основи гірництва (програма співбесіди)

192

         Будівництво та цивільна інженерія

      Основи будівництва (програма співбесіди)

193

      Геодезія та землеустрій  

     Основи геодезії (програма співбесіди)

274

    Автомобільний транспорт 

   Основи автомобільного транспорту (програма співбесіди)

275

   Транспортні технології (на автомобільному транспорті) 

    Основи транспортних технологій (програма співбесіди)