Підготовка до вступу до аспірантури та докторантури

Правила прийому до аспірантури та докторантури

Правила прийому до аспірантури та докторантури у 2022 році (завантажити)
Правила прийому до аспірантури та докторантури у 2021 році (завантажити)
Правила прийому до аспірантури та докторантури у 2020 році (завантажити)

Рейтинговий список вступників

Рейтинговий список вступників 2021 року до аспірантури за спеціальностями
Рейтинговий список вступників 2020 року до аспірантури за спеціальностями
Додатковий рейтинговий список вступників 2020 року до аспірантури

Обсяги підготовки науково-педагогічних  кадрів

Обсяги підготовки науково-педагогічних  кадрів через аспірантуру за рахунок бюджетного фінансування у 2021 році
Обсяги підготовки науково-педагогічних  кадрів через докторантуру  за рахунок бюджетного фінансування у 2021 році
Обсяги підготовки науково-педагогічних  кадрів через аспірантуру за рахунок бюджетного фінансування у 2020 році
Обсяги підготовки науково-педагогічних  кадрів через докторантуру  за рахунок бюджетного фінансування у 2020 році

Графік проведення вступних випробувань для вступників для здобуття ступеня доктора філософії у 2021 році

Документи для вступу

►Для вступу до аспірантури подаються такі документи:

 • заява на ім’я ректора; 
 • особовий листок з обліку кадрів (із фотокарткою, друк двосторонній);
 • копію диплома магістра (спеціаліста), додатку до нього;
 • у разі потреб документ про визнання особи органами медико-соціальної експертизи особою з інвалідністю;
 • список опублікованих наукових праць і винаходів. Вступники, які не мають опублікованих праць і винаходів, подають наукові доповіді (реферати) з обраної ними наукової спеціальності;
 • відгук на реферат;
 • результат співбесіди з передбачуваним науковим керівником;
 • чотири кольорові фотокартки  розміром 3х4 см;
 • копію паспорта (1, 2, 11 стор.) – 2 прим.;
 • копію ідентифікаційного коду – 2 прим.
 • Паспорт та дипломи подаються вступником особисто

►Для вступу до докторантури подаються такі документи:

 • заява на ім’я ректора; 
 • особовий листок з обліку кадрів (із фотокарткою, друк двосторонній);
 • копію диплома магістра (спеціаліста), додатку до нього;
 • у разі потреб документ про визнання особи органами медико-соціальної експертизи особою з інвалідністю;
 • копію диплома про присудження наукового ступеня доктора філософії або кандидата наук (2 прим).(у разі отримання його за кордоном – копія нострифікованого диплома) та вчені звання (2 прим.);
 • письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену доктором наук, який є штатним працівником Університету із згодою бути науковим консультантом в разі його вступу до докторантури; 
 • розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук;
 • список винаходів і наукових праць, що опубліковані у фахових виданнях (зокрема, публікації у закордонних реферованих журналах, індексованих у наукометричних базах);
 • витяг з протоколу засідання кафедри;
 • кольорове фото  розміром 3х4 см;
 • копію паспорта (1, 2, 11 стор.) – 2 прим.;
 • копію ідентифікаційного коду – 2 прим.
 • Паспорт та дипломи подаються вступником особисто

                                          Спеціальності для здобуття ступеня доктора філософії

Галузь знань

Спеціальність

Освітньо-наукова програма

Сертифікат

Ліцензований обсяг

Шифр

Найменування

Соціальні та поведінкові науки

051

Економіка

Економіка

Сертифікат про акредитацію освітньої програми НАЗЯВО
№ 781, дійсний до 01.07.2026

8

Управління та адміністрування

073

Менеджмент

Менеджмент

Сертифікат про акредитацію освітньої програми НАЗЯВО № 3359 дійсний до 01.07.2027

10

Природничі науки

103

Науки про Землю

Науки про Землю_2019 Науки про Землю_2020

Сертифікат про акредитацію освітньої програми НАЗЯВО № 1486 дійсний до 01.07.2026

20

Механічна інженерія

131

Прикладна механіка

Прикладна механіка

5

Механічна інженерія

133

Галузеве машинобудування

Галузеве машинобудування

Сертифікат про акредитацію освітньої програми НАЗЯВО № 2701 дійсний до 01.07.2027

20

Електрична інженерія

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Сертифікат про акредитацію освітньої програми НАЗЯВО
№ 780, дійсний до 01.07.2026

8

Автоматизація та приладобудування

151

Автоматизація та комп’ютерно- інтегровані технології

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Сертифікат про акредитацію освітньої програми НАЗЯВО
№ 1268, дійсний до 01.07.2026

5

Виробництво та технології

184

Гірництво

Гірництво

Сертифікат про акредитацію освітньої програми НАЗЯВО
№ 853, дійсний до 01.07.2026

11

Архітектура та будівництво

192

Будівництво та цивільна інженерія

Будівництво та цивільна інженерія

Сертифікат про акредитацію освітньої програми НАЗЯВО № 2268 дійсний до 01.07.2027

8

Цивільна безпека

263

Цивільна безпека

Цивільна безпека

5*

Разом за ОНП:

95

Разом за ОНП, що передбачають присвоєння професійних кваліфікацій, для яких запроваджено додаткове регулювання:

5*

 

                                    Спеціальності  для здобуття ступеня доктора наук

з/п

Код та найменування

галузі знань

Шифр та найменування

спеціальності

1.

05 Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка

2.

07 Управління та адміністрування

073 Менеджмент

3.

13 Механічна інженерія

133 Галузеве машинобудування

4.

15 Автоматизація та приладобудування

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

5.

18 Виробництво та технології

184 Гірництво

6.

26 Цивільна безпека

263 Цивільна безпека

*Відповідно до Постанови «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора наук та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)  від 23 березня 2016 р. № 261 п. 43 (зі змінами) , набір в докторантуру зі спеціальностей 103 Науки про Землю, 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка тільки на контрактну форму.

                         Програми підготовки до аспірантури   

Код

 Спеціальності

051

 Економіка

 Програма співбесіди

073

 Менеджмент

 Програма співбесіди

103

 Науки про Землю (геологія)

 Програма співбесіди

131

 Прикладна механіка

 Програма співбесіди

133

 Галузеве машинобудування

 Програма співбесіди

141

 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

 Програма співбесіди

151

 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

 Програма співбесіди

184

 Гірництво

 Програма співбесіди

192

 Будівництво та цивільна інженерія

 Програма співбесіди

263

 Цивільна безпека

 Програма співбесіди

         ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ЕКЗАМЕНУ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
Програма  з дисципліни "Українська мова (як іноземна)