Підготовка до вступу до аспірантури та докторантури

Державне замовлення на підготовку науково-педагогічних кадрів через аспірантуру у 2019 році

Державне замовлення на підготовку науково-педагогічних кадрів через докторантуру у 2019 році


Криворізький національний університет оголошує набір до аспірантури та докторантури в 2019 році  

Для вступу до аспірантури подаються такі документи:

Паспорт та диплом про вищу освіту подаються вступником особисто.

                                          Спеціальності для здобуття ступеня доктора філософії

з/п

Код та найменування

галузі знань

Шифр та найменування

спеціальності

Ліцензійний обсяг (особи)

1.

05 Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка

15

2.

07 Управління та адміністрування

073 Менеджмент

20

3.

10 Природничі науки

103 Науки про Землю

20

4.

13 Механічна інженерія

131 Прикладна механіка

20

5.

13 Механічна інженерія

133 Галузеве машинобудування

20

6.

14 Електрична інженерія

141 Електроенергетика,

електротехніка та електромеханіка

20

7.

15 Автоматизація та приладобудування

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

20

8.

18 Виробництво та технології

184 Гірництво

45

9.

19 Архітектура та будівництво

192 Будівництво та цивільна інженерія

15

10.

26 Цивільна безпека

263 Цивільна безпека

20


Для вступу до докторантури подаються такі документи:

  • заява на ім’я ректора; 
  • особовий листок з обліку кадрів (із фотокарткою, друк двосторонній);
  • копію диплома магістра (спеціаліста), додатку до нього;
  • копію диплома про присудження наукового ступеня кандидата наук (у разі  отримання його за кордоном – копія нострифікованого диплома);
  • розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук;
  • список винаходів і наукових праць, що опубліковані у фахових виданнях (зокрема, публікації у закордонних реферованих журналах, індексованих у наукометричних базах);
  • витяг з протоколу засідання кафедри;
  • чотири кольорові фотокартки  розміром 3х4 см;
  • копію паспорта та ідентифікаційний код (2 екз.)

Паспорт та диплом про закінчення закладу вищої освіти, диплом про присудження наукового ступеня кандидата наук подається вступником особисто.

                                    Спеціальності  для здобуття ступеня доктора наук

з/п

Код та найменування

галузі знань

Шифр та найменування

спеціальності

1.

05 Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка

2.

07 Управління та адміністрування

073 Менеджмент

3.

13 Механічна інженерія

133 Галузеве машинобудування

4.

15 Автоматизація та приладобудування

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

5.

18 Виробництво та технології

184 Гірництво

6.

26 Цивільна безпека

263 Цивільна безпека


  ІНФОГРАФІКА ТЕРМІНІВ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ 2019р.

                         Програми підготовки до аспірантури   

Код

 Спеціальності

051

 Економіка

 Програма співбесіди

073

 Менеджмент

 Програма співбесіди

103

 Науки про Землю (геологія)

 Програма співбесіди

131

 Прикладна механіка

 Програма співбесіди

133

 Галузеве машинобудування

 Програма співбесіди

141

 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

 Програма співбесіди

151

 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

 Програма співбесіди

184

 Гірництво

 Програма співбесіди

192

 Будівництво та цивільна інженерія

 Програма співбесіди

263

 Цивільна безпека

 Програма співбесіди

         ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ЕКЗАМЕНУ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ