Підготовка до вступу до аспірантури та докторантури

Рейтинговий список вступників 2020 року до аспірантури за спеціальностями
Додатковий рейтинговий список вступників 2020 року до аспірантури
Обсяги підготовки науково-педагогічних  кадрів через аспірантуру за рахунок бюджетного фінансування у 2020 році
Обсяги підготовки науково-педагогічних  кадрів через докторантуру  за рахунок бюджетного фінансування у 2020 році
Правила прийому до аспірантури та докторантури у 2020 році (завантажити)
Криворізький національний університет оголошує набір до аспірантури та докторантури в 2020 році  
Графік проведення вступних випробувань для вступників для здобуття ступеня доктора філософії 
Інфографіка термінів вступної кампанії 2020р. для вступниківу до аспірантури для здобуття наукового ступеня доктора філософії

Для вступу до аспірантури подаються такі документи:

 • заява на ім’я ректора; 
 • особовий листок з обліку кадрів (із фотокарткою, друк двосторонній);
 • копію диплома магістра (спеціаліста), додатку до нього;
 • у разі потреб документ про визнання особи органами медико-соціальної експертизи особою з інвалідністю;
 • список опублікованих наукових праць і винаходів. Вступники, які не мають опублікованих праць і винаходів, подають наукові доповіді (реферати) з обраної ними наукової спеціальності;
 • відгук на реферат;
 • результат співбесіди з передбачуваним науковим керівником;
 • чотири кольорові фотокартки  розміром 3х4 см;
 • копію паспорта (1, 2, 11 стор.) – 2 прим.;
 • копію ідентифікаційного коду – 2 прим.
 • Паспорт та дипломи подаються вступником особисто

                                          Спеціальності для здобуття ступеня доктора філософії

Код та найменуваннягалузі знань

Шифр та найменування спеціальності

Ліцензійний обсяг, осіб  (з урахуванням строків навчання)

05 Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка

30

07 Управління та адміністрування

073 Менеджмент

40

10 Природничі науки

103 Науки про Землю

20

13 Механічна інженерія

131 Прикладна механіка

20

13 Механічна інженерія

133 Галузеве машинобудування

20

14 Електрична інженерія

141 Електроенергетика,

електротехніка та електромеханіка

30

15 Автоматизація та приладобудування

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

20

18 Виробництво та технології

184 Гірництво

45

19 Архітектура та будівництво

192 Будівництво та цивільна інженерія

30

26 Цивільна безпека

263 Цивільна безпека

20


Для вступу до докторантури подаються такі документи:

 • заява на ім’я ректора; 
 • особовий листок з обліку кадрів (із фотокарткою, друк двосторонній);
 • копію диплома магістра (спеціаліста), додатку до нього;
 • у разі потреб документ про визнання особи органами медико-соціальної експертизи особою з інвалідністю;
 • копію диплома про присудження наукового ступеня доктора філософії або кандидата наук (2 прим).(у разі отримання його за кордоном – копія нострифікованого диплома) та вчені звання (2 прим.);
 • письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену доктором наук, який є штатним працівником Університету із згодою бути науковим консультантом в разі його вступу до докторантури; 
 • розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук;
 • список винаходів і наукових праць, що опубліковані у фахових виданнях (зокрема, публікації у закордонних реферованих журналах, індексованих у наукометричних базах);
 • витяг з протоколу засідання кафедри;
 • кольорове фото  розміром 3х4 см;
 • копію паспорта (1, 2, 11 стор.) – 2 прим.;
 • копію ідентифікаційного коду – 2 прим.
 • Паспорт та дипломи подаються вступником особисто

                                    Спеціальності  для здобуття ступеня доктора наук

з/п

Код та найменування

галузі знань

Шифр та найменування

спеціальності

1.

05 Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка

2.

07 Управління та адміністрування

073 Менеджмент

3.

13 Механічна інженерія

133 Галузеве машинобудування

4.

15 Автоматизація та приладобудування

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

5.

18 Виробництво та технології

184 Гірництво

6.

26 Цивільна безпека

263 Цивільна безпека

*Відповідно до Постанови «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора наук та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)  від 23 березня 2016 р. № 261 п. 43 (зі змінами) , набір в докторантуру зі спеціальностей 103 Науки про Землю, 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка тільки на контрактну форму.

                         Програми підготовки до аспірантури   

Код

 Спеціальності

051

 Економіка

 Програма співбесіди

073

 Менеджмент

 Програма співбесіди

103

 Науки про Землю (геологія)

 Програма співбесіди

131

 Прикладна механіка

 Програма співбесіди

133

 Галузеве машинобудування

 Програма співбесіди

141

 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

 Програма співбесіди

151

 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

 Програма співбесіди

184

 Гірництво

 Програма співбесіди

192

 Будівництво та цивільна інженерія

 Програма співбесіди

263

 Цивільна безпека

 Програма співбесіди

         ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ЕКЗАМЕНУ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ