Магістр

Спеціальність

Освітньо-професійна програма

015 Професійна освіта (комп’ютерні технології)

Професійна освіта (комп’ютерні технології)

051 Економіка

Економіка

071 Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси, банківська справа та страхування

073 Менеджмент

Менеджмент організацій і бізнес-адміністрування

Менеджмент та логістика зовнішньоекономічної діяльності

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

101 Екологія

Екологія

103 Науки про Землю

Геологія

121 Інженерія програмного забезпечення

Інженерія програмного забезпечення

123 Комп'ютерна інженерія

Комп'ютерна інженерія

131 Прикладна механіка

Технології машинобудування

133 Галузеве машинобудування

Гірничі та збагачувальні машини і обладнання

136 Металургія

Металургія чорних металів

Ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Системи електропостачання промислових підприємств, міст та локальних об’єктів

Електричний транспорт

Електромеханічні системи автоматизації та електропривод

Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв

144 Теплоенергетика

Теплоенергетика

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

184 Гірництво

Підземна розробка родовищ корисних копалин

Відкриті гірничі роботи

Охорона праці в гірничому виробництві

Шахтне і підземне будівництво

Маркшейдерська справа

Збагачення корисних копалин

192 Будівництво та цивільна інженерія

Промислове і цивільне будівництво

Будівництво та цивільна інженерія

Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів

193 Геодезія та землеустрій

Геодезія та землеустрій

263 Цивільна безпека

Цивільна безпека

274 Автомобільний транспорт

Автомобільний транспорт

281 Публічне управління та адміністрування

Публічне управління та адміністрування