Бакалавр

Спеціальність

Освітньо-професійна програма

015 Професійна освіта (комп’ютерні технології)

Професійна освіта (комп’ютерні технології)

015 Професійна освіта (електротехніка та електромеханіка)

Професійна освіта (електротехніка та електромеханіка)

051 Економіка

Економіка

071 Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси, банківська справа та страхування

073 Менеджмент

Менеджмент

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

081 Право

Право

101 Екологія

Екологія

103 Науки про Землю

Геологія

121 Інженерія програмного забезпечення

Інженерія програмного забезпечення

122 Комп'ютерні науки

Комп'ютерні науки

123 Комп'ютерна інженерія

Комп'ютерна інженерія

131 Прикладна механіка

Прикладна механіка

133 Галузеве машинобудування

Галузеве машинобудування

136 Металургія

Металургія

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

144 Теплоенергетика

Теплоенергетика

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

184 Гірництво

Гірництво

192 Будівництво та цивільна інженерія

Будівництво та цивільна інженерія

193 Геодезія та землеустрій

Геодезія та землеустрій

231 Соціальна робота

Соціальна робота

263 Цивільна безпека

Цивільна безпека

274 Автомобільний транспорт

Автомобільний транспорт

275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

281 Публічне управління та адміністрування

Публічне управління та адміністрування