Оголошення про конкурс на заміщення вакантних посад

Мiнiстерство освiти і науки України

Криворізький національний університет

відповідно до Закону України «Про вищу освіту»

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Наказ №391 від 14 вересня 2018 року

Перелік вакантних посад науково-педагогічних працівників:

Гірничо-металургійний факультет

Кафедра підземної розробки родовищ корисних копалин

професора – 2 посади (д-р техн. наук або вчене звання професора) (у т.ч. 1 посада на 1 ставку й 1 посада на 0,5 ставки);

доцента – 5 посад (канд. техн. наук) (у т.ч. 4 посади по 1 ставці й 1 посада на 0,45 ставки);

старшого викладача – 3 посади (у т.ч. 1 посада (канд. техн. наук) на 0,5 ставки та 2 посади по 1 ставці);

асистента – 2 посади по 1 ставці.

Кафедра відкритих гірничих робіт 

професора – 1 посада (д-р техн. наук або вчене звання професора)  на 0,5 ставки;

доцента – 4 посади (канд. техн. наук) по 1 ставці;

старшого викладача – 2 посади (у т.ч. 1 посада (канд. техн. наук) на 0,5 ставки й 1 посада на 1 ставку);

асистента – 1 посада на 1 ставку.

Кафедра охорони праці та цивільної безпеки

доцента – 2 посади (канд. техн. наук) (у т.ч. 1 посада на 1 ставку й 1 посада на 0,7 ставки);

старшого викладача – 3 посади (канд. техн. наук) (у т.ч. 2 посади по 1 ставці й 1 посада на 0,5 ставки);

асистента – 2 посади (канд. техн. наук) по 1 ставці.

Кафедра будівельних геотехнологій

доцента – 2 посади (канд. техн. наук) по 1 ставці;

старшого викладача – 1 посада (канд. техн. наук) на 1 ставку;

асистента – 1 посада (канд. техн. наук) на 1 ставку.

Кафедра маркшейдерії

доцента – 2 посади (канд. техн. наук) (у т.ч. 1 посада на 1 ставку й 1 посада на 0,5 ставки);

асистента – 2 посади (у т.ч. 1 посада на 1 ставку й 1 посада на 0,5 ставки).

Кафедра збагачення корисних копалин і хімії

доцента – 3 посади (у т.ч. 2 посади (канд. техн. наук) по 1 ставці за спеціальністю «Збагачення корисних копалин» й 1 посада (канд. хім. наук) на 0,25 ставки для викладання дисципліни «Хімія»);

асистента – 2 посада (у т.ч. 1 посада (канд. хім. наук) на 0,5 ставки для викладання дисципліни «Хімія» й 1 посада на 0,75 ставки за спеціальністю «Збагачення корисних копалин»).

Кафедра металургії чорних металів і ливарного  виробництва

доцента – 2 посади  (канд. техн. наук) (у т.ч. 1 посада на 1 ставку й 1 посада  на 0,5 ставки);

старшого викладача – 2 посади по 1 ставці;

асистента – 4 посади по 1 ставці.

Транспортний факультет

Кафедра автомобільного транспорту

доцента – 4 посади (канд. техн. наук) (у т.ч. 3 посади по 1 ставці й 1 посада на 0,5 ставки);

старшого викладача – 3 посади по 1 ставці;

асистента – 4 посади по 1 ставці.

Кафедра філософії і соціальних наук

доцента – 2 посади (канд. філос. наук) (у т.ч. 2 посади по 0,6 ставки).

Кафедра фізичного виховання

старшого викладача – 1 посада на 0,55 ставки;

асистента – 2 посади (у т.ч. 2 посади по 0,75 ставки).

Кафедра вищої математики

доцента – 2 посади (канд. техн. наук або канд. пед. наук) по 1 ставці;

старшого викладача – 1 посада (канд. техн. наук або канд. пед. наук) на 0,4 ставки;

асистента – 1 посада на 0,6 ставки.

Геолого-екологічний факультет

Кафедра геодезії

доцента – 1 посада (канд. техн. наук) на 1 ставку;

старшого викладача – 1 посада на 1 ставку;

асистента – 2 посади (у т.ч. 2 посади по 0,75 ставки).

Кафедра екології

доцента – 2 посади (канд. техн. наук або канд. біол. наук) по 1 ставці;

асистента – 2 посади (у т.ч. 1 посада (канд. біол. наук) на 0,5 ставки й 1 посада на 1 ставку).

Кафедра геології і прикладної мінералогії

доцента – 2 посади (канд. геолог. наук або канд. геолог.-мінер. наук)  (у т.ч. 1 посада на 1 ставку й 1 посада на 0,9 ставки);

старшого викладача – 1 посада (канд. геолог. наук або канд. геолог.-мінер. наук) на 0,5 ставки;

асистента – 1 посада (канд. геолог. наук або канд. геолог.-мінер. наук) на 1 ставку.

Механіко-машинобудівний факультет

Кафедра технології машинобудування

професора – 1 посада (д-р техн. наук) на 0,5 ставки;

доцента – 6 посад (канд. техн. наук) (у т.ч. 5 посад по 1 ставці й 1 посада на 0,5 ставки);

старшого викладача – 4 посади (у т.ч. 1 посада (канд. техн. наук) на 0,5 ставки та 3 посади по 1 ставці);

асистента – 4 посади по 1 ставці.

Кафедра гірничих машин і обладнання

професора – 1 посада (д-р техн. наук або вчене звання професора) на 1 ставку;

доцента – 2 посади (канд. техн. наук) (у т.ч. 1 посада на 1 ставку й           1 посада на 0,75 ставки);

старшого викладача – 2 посади (у т.ч. 1 посада на 1 ставку й 1 посада на 0,75 ставки);

асистента – 1 посада на 1 ставку.

Кафедра прикладної механіки та загальноінженерних  дисциплін

доцента – 3 посади (канд. техн. наук) (у т.ч. 1 посада на 1 ставку й 1 посада на 0,5 ставки для викладання дисципліни «Теоретична механіка» та 1 посада на 0,5 ставки для викладання дисципліни «Опір матеріалів»);

старшого викладача – 1 посада на 1 ставку для викладання дисципліни «Нарисна геометрія»;

асистента – 2 посади (у т.ч. 1 посада на 0,75 ставки для викладання дисципліни «Опір матеріалів» й 1 посада на 0,75 ставки для викладання дисципліни «Нарисна геометрія»).

Електротехнічний факультет

Кафедра електропостачання та енергетичного менеджменту

професора – 1 посада (д-р техн. наук) на 0,25 ставки;

доцента – 1 посада (канд. техн. наук) на 1 ставку;

старшого викладача – 1 посада на 1 ставку;

асистента – 2 посади (у т.ч. 1 посада на 1 ставку й 1 посада на 0,75 ставки).

Кафедра автоматизованих електромеханічних систем в промисловості та транспорті

професора – 1 посада (д-р техн. наук) на 0,5 ставки;

доцента – 3 посади (канд. техн. наук) по 1 ставці;

старшого викладача – 2 посади по 1 ставці;

асистента – 3 посади по 1 ставці.

Кафедра електромеханіки

доцента – 3 посади (канд. техн. наук) по 1 ставці;

старшого викладача – 2 посади по 1 ставці;

асистента – 2 посади по 1 ставці.

Кафедра теплоенергетики

доцента – 2 посади (канд. техн. наук) по 1 ставці;

асистента – 2 посади по 1 ставці.

Кафедра фізики

доцента – 1 посада (канд. техн. наук або канд. пед. наук) на 1 ставку.

Факультет  економіки  та управління бізнесом

Кафедра фінансів суб’єктів господарювання та інноваційного розвитку

доцента – 2 посади (канд. екон. наук) (у т.ч. 1 посада на 1 ставку й 1 посада на 0,6 ставки);

старшого викладача – 2 посади по 1 ставці;

асистента – 2 посади по 1 ставці.

Кафедра обліку, оподаткування, публічного управління та адміністрування

професора – 1 посада (д-р екон. наук) на 1 ставку;

доцента – 2 посади (канд. екон. наук) по 1 ставці;

старшого викладача  – 2  посади (у т.ч. 1 посада (канд. екон. наук) на 0,5 ставки й 1 посада на 1 ставку);

асистента – 1 посада на 0,8 ставки.

Кафедра економіки, організації та управління підприємствами

професора – 1 посада (д-р екон. наук)  на 0,6 ставки;

доцента – 1 посада (канд. екон. наук або канд. техн. наук) на 0,8 ставки;

старшого викладача – 2 посади (канд. екон. наук) (у т.ч. 2 посади на 0,7 ставки);

асистента – 2 посади по 1 ставці.

Кафедра менеджменту та адміністрування

професора – 1 посада (д-р екон. наук)  на 1 ставку;

доцента – 3 посади (канд. екон. наук або канд. техн. наук) (у т.ч. 2 посади по 1 ставці й 1 посада на 0,5 ставки);

асистента – 1 посада на 1 ставку.

Кафедра права

доцента – 3 посади (канд. юрид. наук) (у т.ч. 2 посади по 1 ставці й 1 посада на 0,5 ставки).

Факультет інформаційних технологій

Кафедра моделювання та програмного забезпечення 

професора – 1 посада (д-р техн. наук) на 1 ставку;

доцента – 4 посади (канд. техн. наук) (у т.ч. 3 посади по 1 ставці  й 1 посада на 0,5 ставки); 

старшого викладача – 3 посади по 1 ставці;

асистента – 3 посади по 1 ставці.

Кафедра автоматизації, комп’ютерних наук і технологій

доцента – 2 посади (канд. техн. наук)  по 1 ставці;

старшого викладача – 2  посади (у т.ч. 1 посада на 1 ставку й 1 посада на 0,8 ставки);

асистента – 1 посада на 1 ставку.

Кафедра комп’ютерних систем та мереж

професора – 1 посада (д-р техн. наук) на 0,4 ставки;

доцента – 1 посада (канд. техн. наук)  на 1 ставку;

старшого викладача – 3 посади (у т.ч. 1 посада (канд. техн. наук) на 0,5 ставки та 2 посади по 1 ставці);

асистента – 2 посади по 1 ставці.

Кафедра інженерної педагогіки та мовної підготовки

доцента – 4 посади (у т.ч. 2 посади (канд. пед. наук) по 1 ставці за спеціальністю «Професійна освіта» і 2 посади (канд. філол. наук) по 0,6 ставки для викладання філологічних дисциплін, зокрема української мови як іноземної); 

старшого викладача – 1 посада (канд. філол. наук) на 1 ставку для викладання філологічних дисциплін, зокрема української мови як іноземної;

асистента – 1 посада на 1 ставку за спеціальністю  «Професійна освіта».

Кафедра іноземних мов

старшого викладача – 1 посада на 1 ставку;

асистента – 2 посади по 1 ставці.

Будівельний факультет

Кафедра промислового, цивільного і міського будівництва

професора – 1 посада (д-р техн. наук) на 1 ставку;

доцента – 3 посади (канд. техн. наук)  по 1 ставці;

старшого викладача – 1 посада (канд. техн. наук)  на 1 ставку;

асистента – 2 посади (у т.ч. 1 посада (канд. техн. наук)  на 0,5 ставки й     1 посада на 1 ставку).

Кафедра теплогазоводопостачання, водовідведення і вентиляції

професора – 1 посада (д-р техн. наук) на 0,5 ставки;

доцента – 2 посади (канд. техн. наук) по 1 ставці;

асистента – 1 посада на 1 ставку.

Кафедра технології будівельних виробів матеріалів і конструкцій

доцента – 1 посада (канд. техн. наук)  на 1 ставку;

старшого викладача – 1 посада на 1 ставку.

Конкурсні процедури на заміщення посад науково-педагогічних працівників будуть здійснюватись відповідно до Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. №1187 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 р. № 347).

Документи приймаються по 16 жовтня 2018 року за адресою: вул. Віталія Матусевича, 11, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., 50027, загальний відділ (кімн. 346).

Особи, які не є працівниками університету, подають до загального відділу університету такі документи:

– заяву на ім’я ректора університету про допуск до участі у конкурсі, написану власноруч; 

– заповнений особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою та автобіографію;

– копії документів про вищу освіту, науковий ступінь та вчене (почесне) звання, засвідчені особисто;

– копію паспорта громадянина України (с. 1, 2 і 11), засвідчену особисто, та ідентифікаційного коду;

– копію трудової книжки, засвідчену кадровою службою за основним місцем роботи, із зазначенням дати засвідчення;

– список наукових праць та винаходів за період науково-педагогічної діяльності;

– документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років (дипломи, сертифікати, свідоцтва, інші передбачені чинним законодавством України документи);

– інформацію щодо виконання вимог до претендента на посаду згідно з додатком 1.

Працівники університету, які претендують на участь у конкурсі на заміщення посади науково-педагогічного працівника, подають до загального відділу університету такі документи:

– заяву на ім’я ректора університету про допуск до участі у конкурсі, написану власноруч; 

– список наукових праць та винаходів за останні п’ять років, засвідчений підписом претендента;

– копію документа про підвищення кваліфікації за останні п’ять років, засвідчену керівником підрозділу, у якому він працює;

– інформацію щодо виконання вимог до претендента на посаду згідно з додатком 1.

З Положенням про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників у Криворізькому національному університеті, затвердженим наказом від 29 вересня 2015 року №501, схваленим вченою радою університету 29 вересня 2015 року (протокол №2) зі змінами від 27 січня 2016 року та посадовими інструкціями науково-педагогічних працівників можна ознайомитися на офіційному веб-сайті університету http://knu.edu.ua.

Додаткова інформація за телефонами: (056) 409-78-49, (056) 409-06-23.
 

Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників ДВНЗ «Криворізький національний університет»

Зміни до Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників

Посадові інструкції

Зразок заяви для працівників КНУ

Зразок заяви для осіб, які не є працівниками КНУ

Згода на збір та обробку персональних даних