У КРИВОРІЗЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ЗАПРОВАДЖЕНО КАРАНТИН ! РАДИМО ОЗНАЙОМИТИСЬ!

 


НОВИНИ

Шановні викладачі, здобувачі вищої освіти та слухачі курсів підготовки до вступу до закладів вищої освіти!

Дистанційне навчання в Криворізькому національному університеті:
відповіді на важливі запитання

На період карантину освітній процес у Криворізькому національному університеті не призупинено, а переведено в дистанційний режим. Відповіді на поточні питання, обумовлені впровадженням карантину та забороною відвідування університету студентами, надали ректор та проректори Криворізького національного університету.

Яким чином відбувається дистанційне проведення занять?

Поточні заняття (лекційні, практичні тощо) проводяться із застосуванням дистанційних технологій. Тепер викладачі комунікують зі студентами онлайн, інформуючи про розміщення лекційного матеріалу, даючи практичні завдання, встановлюючи терміни для їх виконання, оцінюючи роботу студентів.

Як саме відбувається онлайн взаємодія зі студентством?

Викладачі та куратори підтримують зв'язок із групами студентів, використовуючи всі доступні онлайн технології: Moodle, Google Сlassroom, Skype, Google Hangouts Meet, Zoom Video Communications та інші. Викладачі надають матеріали для опанування теоретичним матеріалом (відеолекції, методичні посібники), питання для самоперевірки, завдання, задачі, умови й час здачі лабораторних робіт, форми контролю тощо, проводять онлайн консультації. Комунікація зі студентами налагоджена також через створені групи в сучасних месенджерах.

Декани факультетів підготували списки студентів академічних груп із зазначенням їхніх телефонів та електронних адрес та надали цю інформацію викладачам для організації інтерактивного зв’язку зі студентами.

Електронні адреси викладачів у розпорядженні студента за посиланням

Чи будуть змінюватись терміни початку сесії 4-го курсу?

Проведення заліково-екзаменаційної сесії (заліки, екзамени, захист курсових проектів або робіт) відбуватиметься відповідно до затвердженого графіку навчального процесу за існуючим розкладом, який розміщено на сайті університету.

►Правила поведінки під час карантину
►Робота бібліотеки під час карантину

►У Криворізькому національному університеті запроваджено карантин на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 №211 та листа Міністерства освіти і науки України від 11 березня №1/9-154 .

На період з 12 березня 2020 року до 03 квітня 2020 року здобувачам вищої освіти та слухачам курсів забороняється відвідувати університет. Освітній процес відбуватиметься в дистанційному режимі. За додатковою інформацією звертайтеся в деканати.

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

►Як зайти до корпоративної пошти
Як провести онлайн лекцію
Вебінар Он-лайн лекція за допомогою Google Meet
Довідник Email КНУ