ДРУГА ВИЩА ОСВІТА

Запрошуємо за 1 рік 4 місяці за кошти фізичних та/або юридичних осіб здобути ступінь магістра на базі вже отриманої вищої освіти
(ступінь магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста)!

Особливості вступу на спеціальності:

 • 051 Економіка
 • 071 Облік і оподаткування
 • 072 Фінанси, банківська справа та страхування
 • 073 Менеджмент (Менеджмент організацій і бізнес-адміністрування; Менеджмент та логістика зовнішньоекономічної діяльності)
 • 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
 • 281 Публічне управління та адміністрування

– індивідуальна усна співбесіда з іноземної мови (в університеті);

– фахове вступне випробування (в університеті);

– розгляд комісією мотиваційного листа (завантажується при поданні заяви в електронному кабінеті вступника).

Особливості вступу на спеціальності:

 • 015.39 Професійна освіта. Цифрові технології
 • 101 Екологія
 • 103 Науки про Землю (Геологія)
 • 121 Інженерія програмного забезпечення
 • 122 Комп’ютерні науки
 • 123 Комп’ютерна інженерія
 • 131 Прикладна механіка (Технологія машинобудування)
 • 133 Галузеве машинобудування (Гірничі та збагачувальні машини і обладнання)
 • 136 Металургія (Металургія чорних металів; Ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів)
 • 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Системи електропостачання промислових підприємств, міст та локальних систем; Електромеханічні комплекси та системи електрифікованих видів транспорту; Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв; Електромеханічні системи автоматизації та електропривод) 
 • 144 Теплоенергетика
 • 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технологія (Кібер-фізичні системи в промисловості, бізнесі та транспорті)
 • 184 Гірництво (Відкриті гірничі роботи; Підземна розробка родовищ корисних копалин; Охорона праці в гірничому виробництві; Шахтне і підземне будівництво; Маркшейдерська справа; Збагачення корисних копалин)
 • 192 Будівництво та цивільна інженерія (Будівництво та цивільна інженерія; Промислове і цивільне будівництво; Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів)
 • 193 Геодезія та землеустрій
 • 263 Цивільна безпека (Охорона праці)
 • 274 Автомобільний транспорт

– розгляд комісією мотиваційного листа (завантажується при поданні заяви в електронному кабінеті вступника).

Подання заяв здійснюється через електронний кабінет вступника

Важливі дати вступної кампанії

Вимоги до мотиваційного листа та приклади складання

Програми підготовки до фахового випробування за ступенем магістра

Перелік документів, необхідних для зарахування вступників

Додаткова інформація за телефонами:

(056) 409-61-26, (096) 3395675, а також (098) 9954228 (viber, telegram)