Обсяги та тарифи

Максимальні обсяги та кваліфікаційний мінімум державного замовлення на прийом у 2022 році
Розподіл обсягів державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою у 2021 році за ступенем "магістр"
Розподіл обсягів державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою у 2021 році за ступенем "бакалавр" на базі освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст"

Обсяги підготовки науково-педагогічних кадрів через аспірантуру за рахунок бюджетного фінансування у 2020 році
Обсяги підготовки науково-педагогічних кадрів через аспірантуру за рахунок бюджетного фінансування у 2021 році
Обсяги підготовки науково-педагогічних кадрів через докторантуру за рахунок бюджетного фінансування у 2020 році

Обсяги підготовки науково-педагогічних кадрів через докторантуру за рахунок бюджетного фінансування у 2021 році

Тарифи на основні освітні послуги, які надаються Криворізьким національним університетом у 2021-2022 навчальному році:

- за ступенем освіти "бакалавр" (термін навчання: чотири роки)

- за ступенем освіти "бакалавр" скорочена форма здобуття освіти (три роки)

- за ступенем освіти "магістр" (термін навчання: три семестри)

Тарифи на основні платні послуги на 2021-2022 навчальний рік, які надаються Криворізьким національним університето для студентів ІІ-У курсів (2018, 2019, 2020 років вступу) з 1 вересня 2021 року за ступенем освіти: "бакалавр", "бакалавр" на базі ОКР "молодший спеціаліст" за інтегрованими навчальними планами, "магістр", "магістр" на базі ОС "бакалавр" за іншими спеціальностями згідно Додатків №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 з урахуванням офіційно визначеного рівня інфляції за попередній календарний рік.
Тарифи на основні освітні послуги Криворізького національного університету підготовки до вступу  до ВНЗ громадян України
Тарифи на платні освітні послуги для підготовки здобувачів освіти ступеня доктора філософії та доктора наук для вступників у 2021 році

Тарифи на основні платні послуги у Криворізькому національному університеті для  підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук - вступників 2019, 2020 років

Тарифи на основні освітні платні послуги, які надаються Криворізьким національним університетом у 2021-2022 навчальному році для нерезидентів України

- для нерезидентів України в 2021 році (термін навчання: один рік)

-за ступенем освіти "бакалавр" для нерезидентів України у 2021-2022 навчальному році (термін навчання: чотири роки)

- за ступенем освіти "магістр" для нерезедентів України у 2021-2022 навчальному році )термін навчання: три семестри)