Обсяги та тарифи

Максимальні обсяги та кваліфікаційний мінімум державного замовлення на прийом у 2021 році
Розподіл обсягів державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою у 2020 році за ступенем "магістр"
Розподіл обсягів державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою у 2020 році за ступенем "бакалавр" на базі освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст"
Обсяги підготовки науково-педагогічних кадрів через аспірантуру за рахунок бюджетного фінансування у 2020 році
Обсяги підготовки науково-педагогічних кадрів через докторантуру за рахунок бюджетного фінансування у 2020 році

Тарифи на основні освітні послуги, які надаються Криворізьким національним університетом у 2020-2021 навчальному році:

- за ступенем освіти "бакалавр" (термін навчання: чотири роки)

- за ступенем освіти "бакалавр" скорочена форма здобуття освіти (три роки)

- за ступенем освіти "магістр" (термін навчання: три семестри)

- за ступенем освіти "магістр" (перехресний вступ)

Тарифи на платні освітні послуги для підготовки здобувачів освіти ступеня доктора філософії та доктора наук для вступників у 2020 році

По підготовці здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії (поза аспірантурою)

Тарифи на основні освітні платні послуги, які надаються Криворізьким національним університетом у 2020-2021 навчальному році для нерезидентів України

- для нерезидентів України в 2020 році (термін навчання: один рік)

-за ступенем освіти "бакалавр" для нерезидентів України у 2020-2021 навчальному році (термін навчання: чотри роки)

- за ступенем освіти "магістр" для нерезедентів України у 2020-2021 навчальному році )термін навчання: три семестри)