Обсяги та тарифи

Пропозиції  щодо мінімальних та максимальних обсягів державного замовлення в 2019 році на підготовку фахівців ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти до Криворізького національного університету
Розподіл обсягів державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою у 2019 році за ступенем "магістр"
Розподіл обсягів державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою у 2019 році за ступенем "бакалавр" на базі освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст"

Тарифи на основні платні послуги, які надаються ДВНЗ "Криворізький національний університет" у 2018-2019 навчальному році:

- за ступенем "бакалавр"

- за ступенем "бакалавр" скорочена форма

- за ступенем "магістр"

- за ступенем "магістр" (перехресний вступ)

- По підготовці здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії

- за ступенем "бакалавр" іноземні громадяни

- за ступенем "магістр" іноземні громадяни