Об'єднана профспілкова організація ДВНЗ «Криворізький національний університет»Бондар Олена Валеріївна

кандидат технічних наук, доцент

Голова Об’єднаної профспілкової організації ДВНЗ «Криворізький національний університет»

Каб. 313, вул. Віталія Матусевича 11, м. Кривий Ріг, 50027, Україна

т.р. 8(056)409-61-05, т.м. +380678918246

e-mail: profcom@knu.edu.ua, bondar.ov@knu.edu.ua


 

Профілі:

SCOPUS 56672767900

Researcher Id U-6453-2017

ORCID ID 0000-0003-3555-1585

Google scholar: https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=uk&user=6yYtJN8AAAAJ

У 2003 році закінчила Криворізький технічний університет за спеціальністю «Технологія машинобудування», присвоєно кваліфікацію магістра інженерної механіки.

З 2003 року асистент, а з 2009 року старший викладач кафедри технології машинобудування, механіко-машинобудівного факультету.

Кандидат технічних наук з 2016 року. Дисертацію захищено у спеціалізованій вченій раді Д 09.052.03 Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет».

З 2016 – по теперішній час – доцент кафедри технології машинобудування.

У 2020році присвоєне вчене звання доцента кафедри технології машинобудування.

24 грудня 2020 року на зборах звітно-виборної конференції обрано головою Об’єднаної профспілкової організації Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет».

Має 103 публікації, із них 73 наукового та 30 навчально-методичного характеру, у тому числі наукові праці опубліковані у рецензованих журналах, що входять до наукометричної бази Scopus, а також у журналах включених до переліку наукових фахових видань України. Отримано 5 Патентів України на корисну модель.

ОФІЦІЙНИЙ САЙТ ОПО ДВНЗ «КНУ»

Об’єднана профспілкова організація Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет» (ОПО ДВНЗ «КНУ») є добровільною неприбутковою громадською організацією, яка об’єднує на добровільних засадах осіб, які працюють та навчаються у КНУ, осіб які звільнились з посад у зв’язку з виходом на пенсію або які тимчасово не працюють.

ОПО ДВНЗ «КНУ» будує свої відносини з роботодавцем, органами державної влади й місцевого самоврядування, політичними партіями, іншими громадськими організаціями на основі принципів соціального партнерства, самостійності, взаєморозуміння, гласності, дотримання норм законодавства.

ОПО ДВНЗ «КНУ» самостійно організовує свою роботу з метою представництва й захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки, визначає напрями діяльності, виходячи з повноважень, передбачених законодавством України, статутних завдань Профспілки.

У питаннях колективних інтересів ОПО ДВНЗ «КНУ» здійснює представництво та захист інтересів працівників та осіб, які навчаються в Університеті, незалежно від їх членства в Профспілці.

У питаннях індивідуальних прав та інтересів своїх членів ОПО ДВНЗ «КНУ» здійснює їх представництво й захист у порядку, передбаченому законодавством і Статутом Профспілки.

ОПО ДВНЗ «КНУ» керується у своїй діяльності Конституцією України, Законом України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності", чинним законодавством України, Статутом Профспілки працівників освіти і науки України, Положенням про Дніпропетровську обласну організацію Профспілки працівників освіти і науки, рішенням інших профспілкових органів вищого рівня
 

ПОЛОЖЕННЯ про ОПО ДВНЗ «КНУ»