Участь молодих науковців університету в глобальній онлайн-лекції

Аспіранти, магістранти та молоді науковці університету 06 червня взяли участь у глобальній онлайн-лекції на тему "Common Errors in Writing for International Journals: How Can the Ukrainian Authors Improve their Publishing Possibilities?"
Президент, Директор програм The Greenroots Institute Dr Hasrat Arjjament (Канада) присвятив зустріч аналізу типових помилок авторів з України при написанні статей для наукових журналів, які індексовані в наукометричних базах Scopus та Web of Science. Лектор акцентував увагу на необхідності, перш за все, формулювання наукової новизни в будь-якій праці, особливо в тій, яку варто представити міжнародній науковій спільноті. Також було доведено важливість дотримання принципів академічної доброчесності, що є запорукою успішної публікації. Ним підкреслено, що необхідно коректно цитувати положення вчених, на які автор спирається у своїй статті. Чимало приділено уваги науковій англійській мові. Деякі автори використовують Google translate і якість такого перекладу є дуже низькою. Як висновок - проведення наукових досліджень та вивчення англійської термінології є передумовами досягнення бажаного наукового результату та ознайомлення з ним широкого міжнародного загалу через успішну публікацію в кращих наукових виданнях.