Співпраця зі стейкхолдерами кафедри інженерної педагогіки та мовної підготовки у контексті підготовки магістрантів спеціальності 015 «Професійна освіта. Цифрові технології»

4 листопада 2020 року в дистанційному форматі відбулася зустріч магістрантів спеціальності 015 «Професійна освіта. Цифрові технології» зі стейкхолдером кафедри інженерної педагогіки та мовної підготовки Стойчик Тетяною Іванівною – кандидатом педагогічних наук, доцентом; заступником директора з навчально-виробничої роботи Криворізького професійного гірничо-технологічного ліцею.

У контексті вивчення дисципліни «Теорія і практика експерименту» магістерського циклу професійної підготовки Стойчик Тетяна Іванівна презентувала результати експериментального педагогічного майданчика за темою: «Педагогічні умови формування конкурентоздатності фахівців гірничого профілю в професійних навчальних закладах» (науковий керівник – Сергеєва Лариса Миколаївна, завідувач кафедри професійної та вищої освіти Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, доктор педагогічних наук, професор; науковий консультант – Ничкало Неля Григорівна, академік-секретар Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України). Наукове дослідження здійснювалося на базі Криворізького професійного гірничо-технологічного ліцею.

Магістранти мали змогу з’ясувати: як впливає зміна змісту підготовки кваліфікованих робітників гірничого профілю на формування професійних компетентностей майбутніх фахівців гірничих підприємств.

Щиро вдячні Тетяні Іванівні за презентацію надактуального потужного досвіду роботи!