Семінар «Хмарні технології в освіті»

20 грудня в Криворізькому національному університеті пройшов 7-й семінар «Хмарні технології в освіті» CTE 2019 https://www.facebook.com/events/512966152863130).  

Багаторічне проведення цього семінару є результатом плідної роботи Спільної науково-дослідної лабораторії Криворізького національного університету та Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України з питань використання хмарних технологій в освіті. В роботі лабораторії активну участь брали співробітники факультету інформаційних технологій та кафедри моделювання і програмного забезпечення зокрема. Тематика семінару охоплювала широке коло питань, що стосувалися організації електронного, мобільного та змішаного навчання з використанням хмарних та хмаро орієнтованих сервісів. Високий рівень організації семінару, якісні та цікаві доповіді, матеріали яких рецензувались та ретельно відбирались провідними науковцями, забезпечили популярність та міжнародне визнання семінару. Матеріали тогорічного семінару були опубліковані у електронному журналі CEUR Workshop Proceedings (http://ceur-ws.org/), що спеціалізується на публікації матеріалів наукових конференцій та семінарів з інформаційних технологій і комп’ютерних наук. Визнанням якості матеріалів семінару стала їх індексація у науково-метричній базі Scopus.