Порядок проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії

6 березня 2019 року Кабінетом Міністрів України затверджено Порядок проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії (Постанова від 06.03.2019 № 167 «Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії»).

Порядок регулює питання:

Присудження ступеня доктора філософії разовими спеціалізованими вченими радами закладів вищої освіти та наукових установ.

Встановлення вимог до рівня наукової кваліфікації осіб, які здобувають ступінь доктора філософії

Утворення разових спеціалізованих рад та скасування їх рішень

Спеціалізована вчена рада утворюється МОН у складі голови та чотирьох членів ради — двох рецензентів і двох опонентів з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації особи, яка здобуває ступінь доктора філософії.

Здобувачі, яким присуджено відповідно до затвердженого Порядку ступінь доктора філософії, одержать дипломи доктора філософії державного зразка.

У разі виявлення порушення спеціалізованою вченою радою вимог затвердженого Порядку МОН скасовує рішення ради про присудження ступеня доктора філософії.

Виявлення МОН академічного плагіату у захищеній дисертації є підставою для позбавлення на два роки наукового керівника права участі у підготовці здобувачів, позбавлення голови та членів ради на два роки права участі в атестації здобувачів.

Експеримент триватиме до 31 грудня 2020 року. Також він припиняється у разі затвердження в установленому Законом України “Про вищу освіту” порядку присудження наукових ступенів спеціалізованими вченими радами закладів вищої освіти (наукових установ) та набрання ним чинності.