Організація освітньої діяльності в Криворізькому національному університеті під час карантину

У Криворізькому національному університеті в умовах впровадження карантину вжито всі необхідні заходи для забезпечення безперервності освітнього процесу:

– лекційні та практичні заняття проводяться із застосуванням сучасних засобів комунікації. Кожен викладач узгоджує з академічною групою найбільш зручний спосіб комунікації. Для проведення онлайн занять викладачі використовують безкоштовні сервіси: Discord, Skype, Google Meet, Jitsi;

– за ініціативи факультету інформаційних технологій викладачами Музикою Іваном Олеговичем, Кумченком Юрієм Олександровичем, Рябчиною Любов’ю Сергіївною для науково-педагогічних працівників кафедр, в тому числі для підготовчого відділення міжнародного відділу, 16-17 березня 2020 року було проведено три технічних семінари, присвячених роботі з системою Google Classroom та сервісами G Suite (Gmail, Google Документи, Google Таблиці, Google Сайти);

– спілкування викладачів зі студентами здійснюється за допомогою телефону, електронної пошти, месенджерів Telegram, Viber, Discord.

Заняття на курсах підготовки до вступу до закладів вищої освіти на період карантину також переведено на дистанційну форму навчання з використанням наявних інформаційно-комунікаційних ресурсів. Викладачі курсів, які готують майбутніх вступників до складання ЗНО, забезпечують безперервність освітнього процесу та якість знань, використовуючи всі можливі методи, способи, платформи й сервіси дистанційного навчання. На базі Освітнього порталу університету розроблено відповідні дистанційні курси, викладачі сформували освітнє наповнення дисциплін, що викладають, розміщено матеріали лекцій та методичні вказівки до виконання практичних робіт, відеолекції, навчальні відео, тести.

Для організації дистанційного навчання у Криворізькому національному університеті використовуються Moodle (http://mlib.knu.edu.ua), Google Classroom, Cisco Networking Academy.

Незважаючи на тимчасові незручності, викликані карантином, освітній  процес та комунікація зі студентством й учнівством в Криворізькому національному університеті не перериваються.