Оголошено конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників

Мiнiстерство освiти і науки України

Криворізький національний університет

відповідно до Закону України «Про вищу освіту»

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Наказ від 23 вересня 2020 року №270

Перелік вакантних посад науково-педагогічних працівників:

Гірничо-металургійний факультет

Кафедра підземної розробки родовищ корисних копалин

професора – 1  посада (д-р техн. наук та/або вчене звання професора) на 1 ставку;
доцента – 4 посади (канд. техн. наук та/або вчене звання доцента) по 1 ставці; 
старшого викладача – 1 посада на 1 ставку;
асистента – 2 посади по 1 ставці.

Кафедра відкритих гірничих робіт

професора – 1  посада (д-р техн. наук та/або вчене звання професора) на 1 ставку;
доцента – 2 посади (канд. техн. наук та/або вчене звання доцента) (у т.ч. 1 посада на 1 ставку й 1 посада на 0,65 ставки); 
старшого викладача – 2 посади по 1 ставці;
асистента – 1 посада на 1 ставку.

Кафедра охорони праці та цивільної безпеки

доцента – 9 посад (канд. техн. наук та/або вчене звання доцента) (у т.ч. 8 посад по 1 ставці й 1 посада на 0,6 ставки); 
старшого викладача – 1 посада на 0,8 ставки;
асистента – 1 посада на 1 ставку.

Кафедра будівельних геотехнологій

професора – 1  посада (д-р техн. наук та/або вчене звання професора) на 1 ставку;
доцента – 2 посади (канд. техн. наук та/або вчене звання доцента) по 1 ставці.
Кафедра маркшейдерії
асистента – 1 посада на 0,5 ставки.
Кафедра збагачення корисних копалин і хімії
доцента – 4 посади (канд. техн. наук та/або вчене звання доцента) по 1 ставці за спеціальністю «Збагачення корисних копалин»;
старшого викладача – 2 посади (у т.ч. 1 посада (канд. хім. наук)  на 1 ставку для викладання дисципліни «Хімія»  й 1 посада (канд. техн. наук) на 1 ставку за спеціальністю «Збагачення корисних копалин»).
асистента – 1 посада на 1 ставку за спеціальністю «Збагачення корисних копалин».

Кафедра металургії чорних металів і ливарного  виробництва

доцента – 3 посади  (канд. техн. наук та/або вчене звання доцента) по 1 ставці;
старшого викладача – 4 посади по 1 ставці; 
асистента – 3 посади (у т.ч. 2 посади по 1 ставці й 1 посада на 0,5 ставки).

Транспортний факультет

Кафедра автомобільного транспорту

професора – 1  посада (д-р техн. наук та/або вчене звання професора) на 1 ставку;
доцента – 6 посад (канд. техн. наук та/або вчене звання доцента) по 1 ставці;
старшого викладача – 1 посада на 1 ставку;
асистента – 2 посади по 1 ставці.

Кафедра фізичного виховання

старшого викладача – 2 посади по 1 ставці;
викладача – 3 посади по 1 ставці.

Кафедра вищої математики

доцента – 4 посади (канд. наук та/або вчене звання доцента) по 1 ставці;
старшого викладача – 2 посади  по 1 ставці;
асистента – 1 посада на 1 ставку.

Геолого-екологічний факультет

Кафедра геодезії

професора – 1  посада (д-р техн. наук та/або вчене звання професора) на 1 ставку;
доцента – 2 посади (канд. техн. наук та/або вчене звання доцента) по 1 ставці;
старшого викладача – 1 посада на 1 ставку;
асистента – 1 посада на 1 ставку.

Кафедра екології

доцента – 1 посада (канд. біол. наук та/або вчене звання доцента) на 0,95 ставки; 
асистента – 1 посада на 0,6 ставки.

Кафедра геології і прикладної мінералогії

доцента – 4 посади (канд. геолог. наук або канд. геолог.-мінер. наук) (у т.ч. 3 посади по 1 ставці й 1 посада на 0,8 ставки); 
старшого викладача – 1 посада (канд. геолог. наук або канд. геолог.-мінер. наук) на 1 ставку;
асистента – 1 посада на 0,6 ставки.

Механіко-машинобудівний факультет

Кафедра технології машинобудування

доцента – 2 посади (канд. техн. наук та/або вчене звання доцента) по 1 ставці;
старшого викладача – 3 посади (у т.ч. 2 посади по 1 ставці й  1 посада на 0,75 ставки);
асистента – 2 посади (у т.ч. 1 посада на 1 ставку й 1 посада на 0,75 ставки).

Кафедра гірничих машин і обладнання

професора – 1 посада (д-р техн. наук та/або вчене звання професора) на 1 ставку;
доцента – 1 посада (канд. техн. наук) на 1 ставку;
старшого викладача – 4 посади по 1 ставці;
асистента – 1 посада на 0,5 ставки.

Кафедра прикладної механіки та загальноінженерних  дисциплін

доцента – 4 посади (канд. техн. наук) (у т.ч. 1 посада на 1 ставку для викладання дисципліни «Нарисна геометрія та інженерна графіка», 1 посада на 1 ставку для викладання дисципліни «Теоретична та прикладна механіка» та 2 посади по 1 ставці для викладання дисципліни «Опір матеріалів»);
старшого викладача – 1 посада на 1 ставку для викладання дисципліни «Нарисна геометрія та інженерна графіка»;
асистента – 1 посада на 1 ставку для викладання дисципліни «Теоретична та прикладна механіка».

Електротехнічний факультет

Кафедра електропостачання та енергетичного менеджменту

доцента – 2 посади (канд. техн. наук та/або вчене звання доцента) (у т.ч. 1 посада на 1 ставку й 1 посада на 0,9 ставки);
старшого викладача – 2 посади по 1 ставці;
асистента – 1 посада на 1 ставку.

Кафедра автоматизованих електромеханічних систем в промисловості та транспорті

професора – 1 посада (д-р техн. наук та/або вчене звання професора) на 0,5 ставки;
доцента – 4 посади (канд. техн. наук та/або вчене звання доцента) по 1 ставці;
старшого викладача – 1 посада на 1 ставку.

Кафедра електромеханіки

професора – 1 посада (д-р техн. наук та/або вчене звання професора) на 1 ставку;
доцента – 2 посади (канд. техн. наук та/або вчене звання доцента) по 1 ставці;
старшого викладача – 2 посади по 1 ставці;
асистента – 2 посади (у т.ч. 1 посада на 1 ставку й 1 посада на 0,7 ставки).

Кафедра теплоенергетики

професора – 1 посада (д-р техн. наук та/або вчене звання професора) на 0,5 ставки;
доцента – 3 посади (канд. техн. наук та/або вчене звання доцента) по 1 ставці;
старшого викладача – 2 посади по 1 ставці;
асистента – 1 посада на 1 ставку.

Кафедра фізики

доцента – 2 посади (канд. наук та/або вчене звання доцента) по 1 ставці.

Факультет  економіки  та управління бізнесом

Кафедра фінансів суб’єктів господарювання та інноваційного розвитку

доцента – 3 посади по 1 ставці;
старшого викладача – 1 посада на 0,6 ставки;
асистента – 1 посада на 1 ставку.

Кафедра обліку, оподаткування, публічного управління та адміністрування

професора – 1 посада (д-р екон. наук та/або вчене звання професора) на 0,35 ставки;
доцента – 1 посада (канд. екон. наук та/або вчене звання доцента) на 1 ставку;
старшого викладача – 3 посади по 1 ставці;
асистента – 1 посада на 1 ставку.

Кафедра економіки, організації та управління підприємствами

доцента – 4 посади (канд. екон. наук та/або вчене звання доцента) по 1 ставці;
асистента – 2 посади по 1 ставці.

Кафедра менеджменту та адміністрування

доцента – 1 посада (канд. екон. наук та/або вчене звання доцента) на 0,6 ставки;
асистента – 2 посади (у т.ч. 1 посада на 1 ставку й 1 посада на 0,6 ставки).
Кафедра права
доцента – 2 посади (канд. юрид. наук) по 1 ставці;
викладача – 1 посада на 1 ставку.

Факультет інформаційних  технологій

Кафедра моделювання та програмного забезпечення

доцента – 2 посади (канд. техн. наук та/або вчене звання доцента) по 1 ставці;
старшого викладача – 4 посади по 1 ставці;
асистента – 3 посади по 1 ставці.

Кафедра автоматизації, комп’ютерних наук і технологій

професора – 1 посада (д-р техн. наук та/або вчене звання професора) на 0,4 ставки;
доцента – 6 посад (канд. техн. наук та/або вчене звання доцента)  (у т.ч. 5 посад по 1 ставці й 1 посада на 0,65 ставки);
асистента – 3 посади (у т.ч. 2 посади по 1 ставці й 1 посада на 0,6 ставки).

Кафедра комп’ютерних систем та мереж

старшого викладача – 1 посада на 1 ставку;
асистента – 1 посада на 1 ставку.

Кафедра іноземних мов

доцента – 3 посади (канд. наук та/або вчене звання доцента)  по 1 ставці;
старшого викладача – 3 посади по 1 ставці;
викладача – 1 посада на 1 ставку.

Будівельний факультет

Кафедра промислового, цивільного і міського будівництва

старшого викладача –1 посада на 1 ставку;
асистента –1 посада на 0,7 ставки.

Кафедра теплогазоводопостачання, водовідведення і вентиляції

доцента – 1 посада (канд. техн. наук та/або вчене звання доцента) на 0,5 ставки;
старшого викладача – 1 посада  на 1 ставку;
асистента – 1 посада на 1 ставку.

Кафедра технології будівельних виробів матеріалів і конструкцій

професора – 1 посада (д-р техн. наук та/або вчене звання професора) на 1 ставку;
доцента – 1 посада (канд. техн. наук та/або вчене звання доцента)  на 1 ставку;
старшого викладача – 1 посада на 1 ставку.

 

Термін подання документів – з дня опублікування оголошення до 23 жовтня 2020 року.

Адреса подання документів: 50027, м. Кривий Ріг, вул. Віталія Матусевича, 11, загальний відділ, каб. №346 (тел. (056)409-78-49, (056)409-06-23).

До заяви претендентів, особові справи яких знаходяться у відділі кадрів університету, додаються: список наукових праць та винаходів за останні п’ять років, засвідчений підписом претендента; копії документів, що підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років (дипломи, сертифікати, свідоцтва, інші передбачені чинним законодавством України документи); інформація щодо рівня наукової та професійної активності претендента на посаду відповідно до зразка.

До заяви претендентів, які не є працівниками університету, додаються: заповнений особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою та автобіографію; копії документів про вищу освіту, науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, засвідчені особисто; копії паспорта громадянина України (с. 1, 2 і 11) та ідентифікаційного коду, засвідчені особисто; копія трудової книжки, засвідчена кадровою службою за основним місцем роботи, із зазначенням дати засвідчення; список наукових праць та винаходів за період науково-педагогічної (педагогічної) діяльності; копії документів, що підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років (дипломи, сертифікати, свідоцтва, інші передбачені чинним законодавством України документи); інформація щодо рівня наукової та професійної активності претендента на посаду відповідно до зразка, згода на збір та обробку персональних даних.

З Положенням про порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників Криворізького національного університету та укладання з ними трудових договорів (контрактів), затвердженим наказом від 20 березня 2019 року №123, схваленим вченою радою університету 19 березня 2019 року (протокол № 8), та посадовими інструкціями науково-педагогічних працівників можна ознайомитися на офіційному веб-сайті університету: http://www.knu.edu.ua.

Додаткова інформація за телефонами: (056) 409-78-49, (056) 409-06-23.