Обмін досвідом у ДонНУЕТ

Старший викладач кафедри електропостачання та енергетичного менеджменту Пархоменко Роман Олександрович 26 листопада 2019 р. виступив із доповіддю перед здобувачами вищої освіти та колегами-викладачами на науково-технічній конференції в Донецькому національному університеті економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, яка була організована представниками кафедри загальноінженерних дисциплін та обладнання, а саме доктором технічних наук, професором В.П. Хорольським.

У своїй доповіді представник кафедри ЕПЕМ Криворізького національного університету Р.О.Пархоменко порушив питання енергозбереження та шляхів впровадження енергозберігаючих технологій в харчовій промисловості.

Висловлюємо велику вдячність організаторам конференції за запрошення. Такі зустрічі є корисними з точки зору обміну досвідом між студентами і викладачами різних ЗВО та здійснюють позитивний внесок у розвиток освіти і науки в нашому місті.