На шляху до покращення якості вищої освіти

В умовах сучасних інноваційних змін у суспільстві питання забезпечення якості надання освітніх послуг закладами вищої освіти набуває все більшої актуальності.

Приємно, що науково-педагогічні працівники та здобувачі вищої освіти нашого університету небайдужі до процесу вдосконалення системи підготовки фахівців у закладах вищої освіти. Більшості із них пощастило стати кандидатами в експерти з акредитації освітніх програм.

Для тих, хто попередньо опанував навчальний курс «Експерт з акредитації освітніх програм: онлайн тренінг» та успішно пройшов тестову перевірку здобутих знань, проводяться сертифікованими Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти та Британською Радою тренерами очні дводенні тренінги, орієнтовані саме на набуття практичного досвіду проведення акредитаційної експертизи освітньої програми.

«Першопрохідці» нашого університету брали участь у такому навчанні впродовж листопада 2019 року. Результати підсумкового оцінювання дозволили їм стати експертами з акредитації освітніх програм і вже у грудні 2019 року отримати перший досвід проведення акредитаційної експертизи освітньої програми.

Чергова команда кандидатів в експерти з акредитації освітніх програм набувала практичних навичок 3-4 лютого 2020 року в м. Дніпро.

Інформаційно насичений та практично адаптований до реальних умов роботи майбутніх експертів дводенний тренінг дав можливість учасникам не лише удосконалити вміння щодо ідентифікації необхідних фактів у відомостях про самооцінювання освітньої програми. Учасники ознайомилися з методикою складання плану візиту, технологією підготовки та проведення зустрічей з гарантом освітньої програми, здобувачами освіти та науково-педагогічними працівниками.

Кандидати в експерти з акредитації освітніх програм, працюючи в групах, відпрацьовували механізм опису встановлених під час акредитаційної експертизи фактичних обставин, аналізу та їх оцінки, а також надання своїх рекомендацій щодо удосконалення освітньої програми та діяльності за нею за окремими критеріями.

Отриманий практичний досвід стане в нагоді нашим колегам і сприятиме удосконаленню підготовки фахівців за освітніми програмами в Криворізькому національному університеті.

Бажаємо всім успіху в подальших тестових випробуваннях й ефективної праці в складі експертних груп з акредитації освітніх програм!