Міжнародна онлайн конференція "Взаємозв'язок публічного управління та адміністрування і менеджменту суб'єктів господарювання"

Зустріч наукової спільноти: безмірно приємна та надзвичайно продуктивна.

26 березня 2021 року викладачі кафедри обліку, оподаткування, публічного управління та адміністрування та студенти спеціальностей 071 «Облік і оподаткування» та 281 «Публічне управління та адміністрування» взяли участь у Міжнародній он-лайн конференції  «Взаємозв’язок публічного управління та адміністрування і менеджменту суб’єктів господарювання».

Зустріч організували: Scientific сenter of innovative researches (Таллінн, Естонія), Wyźsza szkoła humanitas (Сосновець, Польща), American University of Culture and Education (Бейрут, Ліван), Varna University of Management (Варна Болгарія), ГС «Ліга аудиторів України» (Київ, Україна), Криворізький національний університет (Кривий Ріг, Україна), Університет економіки та права «КРОК» (Київ, Україна), ГО «Міжнародні інноваційні освітні технології» (Кривий Ріг, Україна), Херсонський національний технічний університет (Херсон, Україна), Центральноукраїнський національний технічний університет (Кропивницький, Україна).

На конференції обговорювалися сучасні проблеми теорії та практики публічного управління та адміністрування, менеджменту, обліку, оподаткування, аудиту, економіки та фінансів на рівні держави та органів місцевого самоврядування, а також окремих підприємств.

Представники закладів освіти презентували свої наукові здобутки з доповідями та презентаціями англійською мовою.

Під час конференції Іриною Мігус, проректором з наукової роботи Університет «КРОК», проведено  семінар «Цифровий менеджмент наукових досліджень».

В рамках конференції опубліковано 71 наукова робота, викладення  яких представлено на порталі Scientific Center of Innovative Researches.

Міжнародна науково-практична конференція стала продовженням історії взаємодії та співпраці Криворізького національного університету та представників шкіл, підприємств, організацій та закладів вищої освіти у справі розвитку сучасної науки України.