Криворізький національний університет оголошує конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників

Мiнiстерство освiти і науки України

Криворізький національний університет

відповідно до Закону України «Про вищу освіту»

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Наказ № 328 від 09 вересня 2019 року

Перелік вакантних посад науково-педагогічних працівників:

Гірничо-металургійний факультет

Кафедра підземної розробки родовищ корисних копалин

професора – 2 посади (д-р техн. наук та/або вчене звання професора) (у т.ч. 1 посада на 1 ставку й 1 посада на 0,5 ставки);

старшого викладача – 1 посада (канд. техн. наук) на 1 ставку;

асистента – 1 посада на 1 ставку.

Кафедра відкритих гірничих робіт

професора – 2 посади (д-р техн. наук та/або вчене звання професора) (у т.ч. 1 посада на 1 ставку й 1 посада на 0,5 ставки);

старшого викладача – 3 посади (канд. техн. наук) по 1 ставці;

асистента – 1 посада на 1 ставку.

Кафедра охорони праці та цивільної безпеки

завідувача кафедри – 1 посада (науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання відповідно до профілю кафедри) на 1 ставку;

професора – 3 посади (д-р техн. наук та/або вчене звання професора) по 1 ставці;

доцента – 7 посад (канд. техн. наук та/або вчене звання доцента) (у т.ч. 6 посад по 1 ставці й 1 посада на 0,5 ставки);

старшого викладача – 3 посади (канд. техн. наук) (у т.ч. 2 посади по 1 ставці й 1 посада на 0,5 ставки);

асистента – 3 посади (канд. техн. наук) по 1 ставці.

Кафедра будівельних геотехнологій

доцента – 2 посади (канд. техн. наук та/або вчене звання доцента) (у т.ч. 1 посада на 1 ставку й 1 посада на 0,5 ставки);

старшого викладача – 1 посада (канд. техн. наук) на 0,5 ставки;

асистента – 1 посада (канд. техн. наук) на 0,5 ставки.

Кафедра маркшейдерії

доцента – 3 посади (канд. техн. наук та/або вчене звання доцента) (у т.ч. 2 посади по 1 ставці й 1 посада на 0,5 ставки);

старшого викладача – 1 посада на 1 ставку;

асистента – 1 посада на 1 ставку.

Кафедра збагачення корисних копалин і хімії

доцента – 2 посади (у т.ч. 1 посада (канд. техн. наук) на 1 ставку за спеціальністю «Збагачення корисних копалин» й 1 посада (канд. хім. наук) на 1 ставку для викладання дисципліни «Хімія»);

старшого викладача – 2 посади (у т.ч. 1 посада (канд. техн. наук) на 1 ставку й 1 посада (канд. техн. наук) на 0,6 ставки за спеціальністю «Збагачення корисних копалин»);

асистента – 2 посади (у т.ч. 1 посада (канд. хім. наук) на 1 ставку для викладання дисципліни «Хімія» й 1 посада на 1 ставку за спеціальністю «Збагачення корисних копалин»).

Кафедра металургії чорних металів і ливарного виробництва

професора – 1 посада (д-р техн. наук та/або вчене звання професора) на 1 ставку;

доцента – 3 посади (канд. техн. наук та/або вчене звання доцента) по 1 ставці;

старшого викладача – 3 посади по 1 ставці;

асистента – 4 посади (у т.ч. 3 посади по 1 ставці й 1 посада на 0,5 ставки).

Транспортний факультет

Кафедра автомобільного транспорту

доцента – 4 посади (у т.ч. 2 посади (канд. техн. наук) по 1 ставці й 1 посада (канд. екон. наук) на 1 ставку та 1 посада (канд. техн. наук) на 0,5 ставки);

старшого викладача – 3 посади по 1 ставці;

асистента – 3 посади по 1 ставці.

Кафедра філософії і соціальних наук

доцента – 3 посади (у т.ч. 1 посада (канд. юрид. наук) на 1 ставку й 1 посада (канд. філос. наук) на 1 ставку та 1 посада (канд. філос. наук) на 0,75 ставки).

Кафедра фізичного виховання

старшого викладача – 1 посада на 1 ставку;

викладача – 3 посади по 1 ставці.

Кафедра вищої математики

завідувача кафедри – 1 посада (науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання відповідно до профілю кафедри) на 1 ставку;

доцента – 1 посада (канд. фіз.-мат. наук, канд. пед. наук) на 1 ставку;

старшого викладача – 4 посади (канд. наук) по 1 ставці;

асистента – 1 посада на 1 ставку.

Геолого–екологічний факультет

Кафедра геодезії

доцента – 2 посади (канд. техн. наук та/або вчене звання доцента) по 1 ставці;

старшого викладача – 2 посади (у т.ч. 1 посада на 1 ставку й 1 посада на 0,8 ставки);

асистента – 1 посада на 0,55 ставки.

Кафедра екології

доцента – 2 посади (канд. наук) (у т.ч. 1 посада на 1 ставку й 1 посада на 0,5 ставки);

старшого викладача – 1 посада (канд. біол. наук) на 1 ставку;

асистента – 1 посада (канд. наук) на 0,5 ставки.

Кафедра геології і прикладної мінералогії

професора – 1 посада (д-р геолог. наук та/або вчене звання професора) на 1 ставку;

доцента – 2 посади (канд. геолог. наук або канд. геолог.-мінер. наук) по 1 ставці;

старшого викладача – 1 посада (канд. геолог. наук або канд. геолог.-мінер. наук) на 1 ставку;

асистента – 1 посада (канд. геолог. наук або канд. геолог.-мінер. наук) на 1 ставку.

Механіко–машинобудівний факультет

Кафедра технології машинобудування

завідувача кафедри – 1 посада (науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання відповідно до профілю кафедри) на 1 ставку;

професора – 1 посада (д-р техн. наук та/або вчене звання професора) на 1 ставку;
доцента – 1 посада (канд. техн. наук) на 1 ставку;

старшого викладача – 4 посади по 1 ставці;

асистента – 2 посади (у т.ч. 1 посада на 1 ставку й 1 посада на 0,5 ставки).

Кафедра гірничих машин і обладнання

завідувача кафедри – 1 посада (науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання відповідно до профілю кафедри) на 1 ставку;

доцента – 3 посади (канд. техн. наук) по 1 ставці;

старшого викладача – 3 посади по 1 ставці;

асистента – 1 посада на 1 ставку.

Кафедра прикладної механіки та загальноінженерних дисциплін

доцента – 4 посади (канд. техн. наук) (у т.ч. 1 посада на 0,5 ставки для викладання дисципліни «Нарисна геометрія» й 1 посада на 0,5 ставки для викладання дисципліни «Теоретична механіка» та 2 посади по 1 ставці для викладання дисципліни «Опір матеріалів»);

асистента – 1 посада на 1 ставку для викладання дисципліни «Теоретична механіка».

Електротехнічний факультет

Кафедра електропостачання та енергетичного менеджменту

завідувача кафедри – 1 посада (науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання відповідно до профілю кафедри) на 1 ставку;

доцента – 2 посади (канд. техн. наук) (у т.ч. 1 посада на 1 ставку й 1 посада на 0,5 ставки);

старшого викладача – 2 посади по 1 ставці.

Кафедра автоматизованих електромеханічних систем в промисловості та транспорті

професора – 1 посада (д-р техн. наук та/або вчене звання професора) на 0,5 ставки;

доцента – 2 посади (канд. техн. наук та/або вчене звання доцента) по 1 ставці;

старшого викладача – 1 посада (канд. техн. наук) на 1 ставку;

асистента – 2 посади по 1 ставці.

Кафедра електромеханіки

доцента – 2 посади (канд. техн. наук та/або вчене звання доцента) по 1 ставці;

старшого викладача – 1 посада на 1 ставку.

Кафедра теплоенергетики

доцента – 1 посада (канд. техн. наук) на 1 ставку;

старшого викладача – 2 посади по 1 ставці;

асистента – 3 посади (у т.ч. 2 посади по 1 ставці й 1 посада на 0,5 ставки).

Кафедра фізики

доцента – 2 посади (канд. наук) (у т.ч. 1 посада на 1 ставку й 1 посада на 0,6 ставки).

старшого викладача –1 посада (канд. наук) на 1 ставку.

Факультет економіки та управління бізнесом

Кафедра фінансів суб’єктів господарювання та інноваційного розвитку

професора – 1 посада (д-р екон. наук та/або вчене звання професора) на 1 ставку;

доцента – 3 посади (канд. екон. наук та/або вчене звання доцента) (у т.ч. 2 посади по 1 ставці й 1 посада на 0,4 ставки);

старшого викладача – 2 посади (канд. екон. наук) по 1 ставці;

асистента – 2 посади по 1 ставці.

Кафедра обліку, оподаткування, публічного управління та адміністрування

доцента – 4 посади (канд. екон. наук) по 1 ставці;

старшого викладача – 2 посади (у т.ч. 1 посада на 0,65 ставки й 1 посада на 1 ставку);

асистента – 2 посади по 1 ставці.

Кафедра економіки, організації та управління підприємствами

завідувача кафедри – 1 посада (науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання відповідно до профілю кафедри) на 1 ставку;

професора – 1 посада (д-р екон. наук та/або вчене звання професора) на 1 ставку;

доцента – 4 посади (канд. екон. наук та/або вчене звання доцента) по 1 ставці;

старшого викладача – 3 посади (канд. екон. наук) (у т.ч. 2 посади по 1 ставці й 1 посада на 0,5 ставки);

асистента – 1 посада на 1 ставку.

Кафедра менеджменту та адміністрування

доцента – 3 посади (канд. наук) по 1 ставці;

старшого викладача – 2 посади (канд. екон. наук) (у т.ч. 1 посада на 1 ставку й 1 посада на 0,5 ставки);

асистента – 1 посада на 1 ставку.

Факультет інформаційних технологій

Кафедра моделювання та програмного забезпечення

доцента – 1 посада (канд. наук) на 1 ставку;

старшого викладача – 3 посади по 1 ставці;

асистента – 4 посади (у т.ч. 3 посади по 1 ставці й 1 посада на 0,8 ставки).

Кафедра автоматизації, комп’ютерних наук і технологій

професора – 1 посада (д-р техн. наук та/або вчене звання професора) на 0,35 ставки;

доцента – 5 посад (канд. техн. наук та/або вчене звання доцента) по 1 ставці;

старшого викладача – 3 посади по 1 ставці;

асистента – 4 посади по 1 ставці.

Кафедра комп’ютерних систем та мереж

професора – 1 посада (д-р техн. наук та/або вчене звання професора) на 0,5 ставки;

доцента – 4 посади (канд. техн. наук) по 1 ставці;

старшого викладача – 1 посада на 1 ставку;

асистента – 2 посади (у т.ч. 1 посада на 1 ставку й 1 посада на 0,6 ставки).

Кафедра інженерної педагогіки та мовної підготовки

доцента – 3 посади (у т.ч. 2 посади (канд. філол. наук) по 1 ставці для викладання філологічних дисциплін, зокрема української мови, як іноземної й 1 посада (канд. іст. наук) на 1 ставку для викладання курсу історії);

старшого викладача – 4 посади (у т.ч. 3 посади по 1 ставці для викладання філологічних дисциплін, зокрема української мови, як іноземної й 1 посада на 0,5 ставки для викладання психолого-педагогічних дисциплін);

викладача – 2 посади (у т.ч. 1 посада на 1 ставку й 1 посада на 0,5 ставки за спеціальністю «Професійна освіта»).

Кафедра іноземних мов

доцента – 1 посада (канд. наук та/або вчене звання доцента) на 1 ставку;

старшого викладача – 3 посади по 1 ставці;

викладача – 2 посади по 1 ставці.

Будівельний факультет

Кафедра промислового, цивільного і міського будівництва

доцента – 3 посади (канд. техн. наук та/або вчене звання доцента) по 1 ставці;

старшого викладача – 2 посади по 1 ставці;

асистента –1 посада на 0,5 ставки.

Кафедра теплогазоводопостачання, водовідведення і вентиляції

доцента – 1 посада (канд. техн. наук та/або вчене звання доцента) на 0,5 ставки;

старшого викладача – 2 посади (у т.ч. 1 посада на 1 ставку й 1 посада на 0,5 ставки);

асистента – 3 посади (у т.ч. 2 посади по 1 ставці й 1 посада на 0,5 ставки).

Кафедра технології будівельних виробів матеріалів і конструкцій

доцента – 1 посада (канд. техн. наук та/або вчене звання доцента) на 1 ставку;

старшого викладача – 1 посада на 1 ставку.

Конкурсні процедури на заміщення посад науково-педагогічних працівників будуть здійснюватись відповідно до Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. №1187 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 р. № 347).

Документи приймаються до 10 жовтня 2019 року за адресою: вул. Віталія Матусевича, 11, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., 50027, загальний відділ (каб. № 346).

Особи, які не є працівниками університету, подають до загального відділу університету такі документи:

заяву на ім’я ректора університету про допуск до участі у конкурсі, написану власноруч;

– заповнений особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою та автобіографію;

– копії документів про вищу освіту, науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання відповідно до профілю кафедри, засвідчені особисто;

– копії паспорта громадянина України (с. 1, 2 і 11) та ідентифікаційного коду, засвідчені особисто;

– копію трудової книжки, засвідчена кадровою службою за основним місцем роботи, із зазначенням дати засвідчення;

– список наукових праць та винаходів за період науково-педагогічної діяльності;

– копії документів, що підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років (дипломи, сертифікати, свідоцтва, інші передбачені чинним законодавством України документи);

– інформацію щодо виконання кадрових вимог Ліцензійних умов до претендента на посаду згідно з додатком 1;

– згоду на збір та обробку персональних даних.

Працівники університету, які претендують на участь у конкурсі на заміщення посади науково-педагогічного працівника, подають до загального відділу університету такі документи:

заяву на ім’я ректора університету про допуск до участі у конкурсі, написану власноруч;

– список наукових праць та винаходів за останні п’ять років, засвідчений підписом претендента;

– копії документів, що підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років (дипломи, сертифікати, свідоцтва, інші передбачені чинним законодавством України документи), засвідчені керівником підрозділу, в якому він працює;

– інформацію щодо виконання кадрових вимог Ліцензійних умов до претендента на посаду згідно з додатком 1.

З Положенням про порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників Криворізького національного університету та укладання з ними трудових договорів (контрактів), затвердженим наказом від 20 березня 2019 року №123, схваленим вченою радою університету 19 березня 2019 року (протокол №8), та посадовими інструкціями науково-педагогічних працівників можна ознайомитися на офіційному веб-сайті університету http://knu.edu.ua.

Додаткова інформація за телефонами: (056) 409-78-49, (056) 409-06-23.

Додаток 1 текст
Згода на обробку персональних даних