Корисні подарунки від стейкголдерів для підготовки майбутніх гірників

Розвиток у здобувачів вищої освіти зі спеціальності 184 Гірництво здатностей застосувати новітні прилади, які дозволяють підвищити ефективність маркшейдерського забезпечення гірничих робіт, неможливе без надання їм знань та умінь роботи з сучасними електронними та супутниковими приладами.
Прилади та устаткування, отримане кафедрою маркшейдерії від нашого партнера ПрАТ «Центральний гірничозбагачувальний комбінат», є цінним подарунком здобувачам та в цілому університету.
Кафедрі маркшейдерії КНУ передано високоточні супутникові приймачі TOPCON GP500 та GB1000 (Японія), радіостанції, світлодалекомір й інше обладнання.
Висловлюємо щиру подяку генеральному директору ПрАТ «ЦГЗК» Шевчику Дмитру Володимировичу, головному маркшейдеру комбінату Охінченку Юрію Аркадійовичу та співробітнику відділу головного маркшейдера Харченко Катерині Іванівні.