Конкурс на заміщення вакантних посад наукових працівників

Мiнiстерство освiти і науки України

Криворізький національний університет

відповідно до Законів України «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність»

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД НАУКОВИХ ПРАЦІВНИКІВ

(наказ № 201 від 26 липня 2022 року)

Конкурс оголошується на заміщення вакантних  посад:

- директора Науково-дослідного гірничорудного інституту;

- директора Науково-дослідного інституту безпеки праці і екології у гірничорудній та металургійній промисловості.

Документи приймаються до 02 вересня 2022 року за адресою: вул. Віталія Матусевича, 11, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., 50027, загальний відділ (каб. № 346).

Особи, які не є працівниками університету, подають до загального відділу університету такі документи:

заяву на ім’я ректора університету про допуск до участі у конкурсі, написану власноруч;

– заповнений особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою та автобіографію;

– копії документів про вищу освіту, науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, засвідчені особисто;

– копії паспорта громадянина України (с. 1, 2 і 11) та ідентифікаційного коду, засвідчені особисто;

– копію трудової книжки, засвідчену кадровою службою за основним місцем роботи, із зазначенням дати засвідчення;

– список наукових праць та винаходів за період науково-педагогічної (наукової) діяльності;

– копії документів, що підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років (дипломи, сертифікати, свідоцтва, інші передбачені чинним законодавством України документи);

– інформацію щодо виконання вимог до претендента на посаду згідно з додатком 1;

згоду на збір та обробку персональних даних.

Працівники університету, які претендують на участь у конкурсі на заміщення посади науково-педагогічного працівника, подають до загального відділу університету такі документи:

заяву на ім’я ректора університету про допуск до участі у конкурсі, написану власноруч;

– список наукових праць та винаходів за останні п’ять років, засвідчений підписом претендента;

– копії документів, що підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років (дипломи, сертифікати, свідоцтва, інші передбачені чинним законодавством України документи);

– інформацію щодо виконання вимог до претендента на посаду згідно з додатком 1.

З Положенням про порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників Криворізького національного університету та укладання з ними трудових договорів (контрактів), затвердженим наказом від 20 березня 2019 року №123, схваленим вченою радою університету 19 березня 2019 року (протокол №8) можна ознайомитися на офіційному вебсайті університету http://www.knu.edu.ua/.

Додаткова інформація за телефонами: (056) 409-17-06, (056) 409-06-23.