Конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників (Наказ№ 241 від 13 вересня 2021 року)

Мiнiстерство освiти і науки України

Криворізький національний університет

відповідно до Закону України «Про вищу освіту»

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Наказ № 241 від 13 вересня 2021 року

Перелік вакантних посад науково-педагогічних працівників:

ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра підземної розробки родовищ корисних копалин

професора – 1 посада (д-р техн. наук та/або вчене звання професора) на 1 ставку;

асистента – 2 посади по 1 ставці.

Кафедра відкритих гірничих робіт 

доцента – 2 посади (канд. техн. наук та/або вчене звання доцента) (у т.ч. 1 посада на 1 ставку й 1 посада на 0,5 ставки); 

старшого викладача – 1 посада на 0,5 ставки. 

Кафедра охорони праці та цивільної безпеки

професора – 2  посади (д-р техн. наук та/або вчене звання професора) (у т.ч. 1 посада на 1 ставку й 1 посада на 0,55 ставки);

доцента – 3 посади (канд. техн. наук та/або вчене звання доцента) (у т.ч. 2 посади по 1 ставці й 1 посада на 0,9 ставки); 

асистента – 1 посада на 0,55 ставки.

Кафедра будівельних геотехнологій

доцента – 2 посади (канд. техн. наук та/або вчене звання доцента) (у т.ч. 1 посада на 1 ставку й 1 посада на 0,65 ставки);    

Кафедра маркшейдерії

професора – 1  посада (д-р техн. наук та/або вчене звання професора) на 0,3 ставки;

доцента – 1 посада (канд. техн. наук та/або вчене звання доцента) на 0,95 ставки; 

старшого викладача – 1 посада на 0,75 ставки.

Кафедра металургії чорних металів і ливарного  виробництва

професора – 1  посада (д-р техн. наук та/або вчене звання професора) на 0,5 ставки;

доцента – 4 посади  (канд. техн. наук та/або вчене звання доцента) (у т.ч. 3 посади по 1 ставці й 1 посада на 0,4 ставки);   

старшого викладача – 5 посад (у т.ч. 4 посади по 1 ставці й 1 посада на 0,5 ставки);     

асистента – 1 посада на 1 ставку.

Кафедра геології і прикладної мінералогії

доцента – 2 посади (канд. геолог. наук або канд. геолог.-мінер. наук) (у т.ч. 1 посада на 1 ставку й 1 посада на 0,4 ставки); 

асистента – 1 посада на 0,6 ставки.

Кафедра екології

доцента – 2 посади (канд. наук та/або вчене звання доцента) (у т.ч. 1 посада на 1 ставку й 1 посада на 0,45 ставки); 

старшого викладача – 1 посада на 0,55 ставки.

ФАКУЛЬТЕТ МЕХАНІЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ ТА ТРАНСПОРТУ

Кафедра технології машинобудування

доцента – 1 посада (канд. техн. наук та/або вчене звання доцента) на 1 ставку;

старшого викладача – 3 посади (у т.ч. 2 посади по 1 ставці й  1 посада на 0,8 ставки);

асистента – 2 посади (у т.ч. 1 посада на 1 ставку  й  1 посада на 0,5 ставки).

Кафедра гірничих машин і обладнання

професора – 2  посади (д-р техн. наук та/або вчене звання професора) (у т.ч. 1 посада на 1 ставку й 1 посада на 0,5 ставки);

доцента – 1 посада (канд. техн. наук та/або вчене звання доцента) на 0,85 ставки;

старшого викладача – 4 посади (у т.ч. 3 посади по 1 ставці й 1 посада на 0,4 ставки).

Кафедра прикладної механіки та загальноінженерних  дисциплін

доцента – 1 посада (канд. техн. наук та/або вчене звання доцента) на 0,45 ставки;

старшого викладача – 1 посада на 0,75 ставки;

асистента – 1 посада на 0,8 ставки.

Кафедра автомобільного транспорту

доцента – 2 посади (канд. техн. наук та/або вчене звання доцента) по 1 ставці;

старшого викладача – 3 посади по 1 ставці;

асистента – 2 посади по 1 ставці.

Кафедра фізичного виховання

старшого викладача – 1 посада на 1 ставку.

ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра електропостачання та енергетичного менеджменту

доцента – 1 посада (канд. техн. наук та/або вчене звання доцента) на 0,35 ставки;

старшого викладача – 1 посада на 1 ставку;

асистента – 1 посада на 1 ставку.

Кафедра автоматизованих електромеханічних систем в промисловості та транспорті

професора – 1 посада (д-р наук та/або вчене звання професора) на 0,7 ставки;

старшого викладача – 1 посада на 1 ставку.

Кафедра електромеханіки

доцента – 1 посада (канд. техн. наук та/або вчене звання доцента) на 1 ставку;

старшого викладача – 2 посади (у т.ч. 1 посада на 1 ставку  й  1 посада на 0,9 ставки);

асистента – 1 посада на  0,6 ставки.

Кафедра теплоенергетики

доцента – 2 посади (канд. техн. наук та/або вчене звання доцента) (у т.ч. 1 посада на 1 ставку  й  1 посада на 0,4 ставки);

старшого викладача – 3 посади (у т.ч. 2 посади по 1 ставці  й  1 посада на 0,8 ставки);

асистента – 1 посада на 0,8 ставки.

Кафедра фізики

доцента – 1 посада (канд. наук та/або вчене звання доцента)  на 1 ставку.

ФАКУЛЬТЕТ  ЕКОНОМІКИ  ТА УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ

Кафедра фінансів суб’єктів господарювання та інноваційного розвитку

асистента – 1 посада на 0,7 ставки.

Кафедра обліку, оподаткування, публічного управління та адміністрування

доцента – 4 посади (канд. екон. наук та/або вчене звання доцента) (у т.ч. 3 посади по 1 ставці  й  1 посада на 0,7 ставки);

старшого викладача – 2 посади по 1 ставці;

асистента – 1 посада на 1 ставку.

Кафедра економіки, організації та управління підприємствами

доцента – 5 посад (канд. екон. наук та/або вчене звання доцента) по 1 ставці;

старшого викладача – 2 посади по 1 ставці;

асистента – 1 посада на 1 ставку.

Кафедра менеджменту та адміністрування

професора – 1  посада (д-р екон. наук та/або вчене звання професора) на 0,9 ставки;

доцента – 3 посади (канд. екон. наук та/або вчене звання доцента) (у т.ч. 2 посади по 1 ставці  й  1 посада на 0,85 ставки);

старшого викладача – 1 посада на 0,75 ставки;

асистента – 2 посади (у т.ч. 1 посада на 1 ставку й 1 посада на 0,5 ставки).

Кафедра права

доцента – 2 посади (канд. юрид. наук та/або вчене звання доцента) (у т.ч. 1 посада на 1 ставку й 1 посада на 0,55 ставки);

викладача – 1 посада на 1 ставку.

ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ  ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра моделювання та програмного забезпечення 

доцента – 6 посад (канд. техн. наук та/або вчене звання доцента) (у т.ч. 5 посад по 1 ставці й 1 посада на 0,85 ставки).

старшого викладача – 5 посад  (у т.ч. 4 посади по 1 ставці й 1 посада на 0,65 ставки);

асистента – 2 посади (у т.ч. 1 посада на 1 ставку й 1 посада на 0,5 ставки).

Кафедра автоматизації, комп’ютерних наук і технологій

професора – 1 посада (д-р техн. наук та/або вчене звання професора) на 1 ставку;

доцента – 3 посади (канд. техн. наук та/або вчене звання доцента)  (у т.ч. 2 посади по 1 ставці й 1 посада на 0,45 ставки);

старшого викладача – 3 посади по 1 ставці;

асистента – 2 посади по 1 ставці.

Кафедра комп’ютерних систем та мереж

доцента – 1 посада (канд. техн. наук та/або вчене звання доцента) на 1 ставку;

старшого викладача – 1 посада на 1 ставку.

Кафедра професійної  та соціально-гуманітарної освіти

професора – 2 посади (д-р філос. наук та/або вчене звання професора) (у т.ч. 1 посада на 1 ставку й 1 посада на 0,5 ставки);

доцента – 5 посад  (у т.ч. 1 посада (канд. юрид. наук та/або вчене звання доцента) на 0,5 ставки й 1 посада (канд. філос. наук та/або вчене звання доцента) на 0,8 ставки та 2 посади (канд. наук та/або вчене звання доцента) по 1 ставці й 1 посада на 0,65 ставки за спеціальністю «Професійна освіта»);

старшого викладача – 2 посади (у т.ч. 1 посада (канд. іст. наук) на 0,4 ставки для викладання курсу історії й 1 посада на 0,7 ставки для викладання філологічних дисциплін, зокрема української мови, як іноземної та 1 посада на 0,95 ставки за спеціальністю  «Професійна освіта»);

викладача – 2 посади (у т.ч. 1 посада на 0,8 ставки для викладання філологічних дисциплін, зокрема української мови, як іноземної й 1 посада на 0,7 ставки для викладання курсу історії).

Кафедра іноземних мов

старшого викладача – 3 посади по 1 ставці;

викладача – 1 посада на 0,6 ставки.

Кафедра вищої математики

доцента – 3 посади (канд. наук та/або вчене звання доцента) (у т.ч. 2 посади по 1 ставці й 1 посада на 0,4 ставки);

старшого викладача – 1 посада на 1 ставку.

БУДІВЕЛЬНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра промислового, цивільного і міського будівництва

доцента – 4 посади (канд. техн. наук та/або вчене звання доцента) (у т.ч. 3 посади по 1 ставці й 1 посада на 0,5 ставки);

старшого викладача – 1 посада на 1 ставку;

асистента – 1 посада на 0,6 ставки.

Кафедра теплогазоводопостачання, водовідведення і вентиляції

старшого викладача – 1 посада  на 0,55 ставки;

асистента – 1 посада на 0,6 ставки.

Кафедра технології будівельних виробів матеріалів і конструкцій

доцента – 3 посади (канд. техн. наук та/або вчене звання доцента)  по 1 ставці.

Кафедра геодезії

старшого викладача – 1 посада на 0,5 ставки;

асистента – 1 посада на 0,55 ставки.

Документи приймаються до 13 жовтня 2021 року за адресою: вул. Віталія Матусевича, 11, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., 50027, загальний відділ (каб. № 346).

Особи, які не є працівниками університету, подають до загального відділу університету такі документи:

заяву на ім’я ректора університету про допуск до участі у конкурсі, написану власноруч;

– заповнений особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою та автобіографію;

– копії документів про вищу освіту, науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання відповідно до профілю кафедри, засвідчені особисто;

– копії паспорта громадянина України (с. 1, 2 і 11) та ідентифікаційного коду, засвідчені особисто;

– копію трудової книжки, засвідчена кадровою службою за основним місцем роботи, із зазначенням дати засвідчення;

– список наукових праць та винаходів за період науково-педагогічної діяльності;

– копії документів, що підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років (дипломи, сертифікати, свідоцтва, інші передбачені чинним законодавством України документи);

– інформацію щодо виконання вимог до претендента на посаду згідно з додатком 1;

згоду на збір та обробку персональних даних.

Працівники університету, які претендують на участь у конкурсі на заміщення посади науково-педагогічного працівника, подають до загального відділу університету такі документи:

заяву  на ім’я ректора університету про допуск до участі у конкурсі, написану власноруч; 

– список наукових праць та винаходів за останні п’ять років, засвідчений підписом претендента;

– копії документів, що підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років (дипломи, сертифікати, свідоцтва, інші передбачені чинним законодавством України документи), засвідчені керівником підрозділу, в якому він працює;

– інформацію щодо виконання вимог до претендента на посаду згідно з додатком 1.

З Положенням про порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників Криворізького національного університету та укладання з ними трудових договорів (контрактів), затвердженим наказом від 20 березня 2019 року №123, схваленим вченою радою університету 19 березня 2019 року (протокол №8), та посадовими інструкціями науково-педагогічних працівників можна ознайомитися на офіційному веб-сайті університету 

Додаткова інформація за телефонами: (056) 409-17-06, (056