Конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників 15 вересня 2020 р.

Мiнiстерство освiти і науки України

Криворізький національний університет

відповідно до Закону України «Про вищу освіту»

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Наказ від 15 вересня 2020 року № 257

Перелік вакантних посад науково-педагогічних працівників:

завідувачів кафедр: будівельних геотехнологій – 1 ставка; підземної розробки родовищ корисних копалин – 1 ставка; автомобільного транспорту – 1 ставка; фізичного виховання – 1 ставка; екології – 1 ставка; автоматизованих електромеханічних систем в промисловості та транспорті – 1 ставка; обліку, оподаткування, публічного управління та адміністрування – 1 ставка; менеджменту та адміністрування – 1 ставка; права – 1 ставка; моделювання та програмного забезпечення  – 1 ставка; комп’ютерних систем та мереж – 1 ставка; іноземних мов – 1 ставка; технології будівельних виробів матеріалів і конструкцій – 1 ставка; електропостачання та енергетичного менеджменту  – 1 ставка; теплогазоводопостачання, водовідведення і вентиляції – 1 ставка;

деканів: гірничо-металургійного факультету – 1 ставка; факультету економіки та управління бізнесом – 1 ставка; факультету інформаційних  технологій – 1 ставка;

директорів: Відокремленого структурного підрозділу «Автотранспортний фаховий коледж» – 1 ставка; Відокремленого структурного підрозділу  «Гірничо-електромеханічний фаховий коледж» – 1 ставка; Відокремленого структурного підрозділу «Інгулецький фаховий коледж» – 1 ставка; Відокремленого структурного підрозділу «Індустріальний фаховий коледж» – 1 ставка; Відокремленого структурного підрозділу «Політехнічний фаховий коледж» – 1 ставка.

Термін подання документів – з дня опублікування оголошення до 15 жовтня 2020 року.

Адреса подання документів: 50027, м. Кривий Ріг, вул. Віталія Матусевича, 11, загальний відділ, каб. №346 (тел. (056)409-78-49, (056)409-06-23).

У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які вільно володіють українською мовою і мають стаж науково-педагогічної роботи не менше 5 років.

До участі у конкурсі на заміщення вакантної посади декана факультету допускають претендента, який має науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання відповідно до профілю факультету та стаж науково-педагогічної роботи не менше 5 років.

До участі у конкурсі на заміщення вакантної посади директора відокремленого структурного підрозділу (коледжу) допускають претендента, який має освітній рівень не нижче магістра та стаж роботи на педагогічних та/або науково-педагогічних посадах не менше 5 років.

До участі у конкурсі на заміщення вакантної посади завідувача кафедри допускається претендент, який має науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання відповідно до профілю кафедри та стаж науково-педагогічної роботи не менше 5 років.

До заяви претендентів, особові справи яких знаходяться у відділі кадрів університету, додаються: список наукових праць та винаходів за останні п’ять років, засвідчений підписом претендента; копії документів, що підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років (дипломи, сертифікати, свідоцтва, інші передбачені чинним законодавством України документи); інформація щодо рівня наукової та професійної активності претендента на посаду відповідно до зразка.

До заяви претендентів, які не є працівниками університету, додаються: заповнений особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою та автобіографію; копії документів про вищу освіту, науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, засвідчені особисто; копії паспорта громадянина України (с. 1, 2 і 11) та ідентифікаційного коду, засвідчені особисто; копія трудової книжки, засвідчена кадровою службою за основним місцем роботи, із зазначенням дати засвідчення; список наукових праць та винаходів за період науково-педагогічної (педагогічної) діяльності; копії документів, що підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років (дипломи, сертифікати, свідоцтва, інші передбачені чинним законодавством України документи); інформація щодо рівня наукової та професійної активності претендента на посаду відповідно до зразка, згода на збір та обробку персональних даних.

З Положенням про порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників Криворізького національного університету та укладання з ними трудових договорів (контрактів), затвердженим наказом від 20 березня 2019 року №123, схваленим вченою радою університету 19 березня 2019 року (протокол № 8), та посадовими інструкціями науково-педагогічних працівників можна ознайомитися на офіційному веб-сайті університету: http://www.knu.edu.ua/  .

Додаткова інформація за телефонами: (056) 409-78-49, (056) 409-06-23.