Конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників

Мiнiстерство освiти і науки України

Криворізький національний університет

відповідно до Закону України «Про вищу освіту»

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Наказ від 02 лютого 2021 року № 36

 

Перелік вакантних посад науково-педагогічних працівників:

завідувачів кафедр: будівельних геотехнологій – 1 ставка; технології будівельних виробів, матеріалів і конструкцій – 1 ставка; промислового, цивільного і міського будівництва – 1 ставка; збагачення корисних копалин і хімії – 1 ставка; металургії чорних металів і ливарного виробництв – 1 ставка; електромеханіки – 1 ставка;

декана факультету механічної інженерії та транспорту – 1 ставка;

директора  Відокремленого структурного підрозділу «Гірничий  фаховий коледж» – 1 ставка.

Термін подання документів – з дня опублікування оголошення до 02 березня 2021 року.

Адреса подання документів: 50027, м. Кривий Ріг, вул. Віталія Матусевича, 11, загальний відділ, каб. № 346 (тел. (056)409-78-49, (056)409-06-23).

У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які вільно володіють українською мовою і мають стаж науково-педагогічної роботи не менше 5 років.

До участі у конкурсі на заміщення вакантної посади декана факультету допускають претендента, який має науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання відповідно до профілю факультету та стаж науково-педагогічної роботи не менше 5 років.

До участі у конкурсі на заміщення вакантної посади директора відокремленого структурного підрозділу (коледжу) допускають претендента, який має освітній рівень не нижче магістра та стаж роботи на педагогічних та/або науково-педагогічних посадах не менше 5 років.

До участі у конкурсі на заміщення вакантної посади завідувача кафедри допускається претендент, який має науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання відповідно до профілю кафедри та стаж науково-педагогічної роботи не менше 5 років.

До заяви претендентів, особові справи яких знаходяться у відділі кадрів , додаються: список наукових праць та винаходів за останні п’ять років, засвідчений підписом претендента; копії документів, що підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років (дипломи, сертифікати, свідоцтва, інші передбачені чинним законодавством України документи); інформація щодо рівня наукової та професійної активності претендента на посаду відповідно до зразка .

До заяви претендентів, які не є працівниками університету , додаються: заповнений особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою та автобіографію; копії документів про вищу освіту, науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, засвідчені особисто; копії паспорта громадянина України (с. 1, 2 і 11) та ідентифікаційного коду, засвідчені особисто; копія трудової книжки, засвідчена кадровою службою за основним місцем роботи, із зазначенням дати засвідчення; список наукових праць та винаходів за період науково-педагогічної (педагогічної) діяльності; копії документів, що підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років (дипломи, сертифікати, свідоцтва, інші передбачені чинним законодавством України документи); інформація щодо рівня наукової та професійної активності претендента на посаду відповідно до зразка , згода на збір та обробку персональних даних .

З Положенням про порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників Криворізького національного університету та укладання з ними трудових договорів (контрактів), затвердженим наказом від 20 березня 2019 року №123, схваленим вченою радою університету 19 березня 2019 року (протокол № 8), можна ознайомитися на офіційному веб-сайті університету http://www.knu.edu.ua

Додаткова інформація за телефонами: (056) 409-78-49, (056) 409-06-23.